xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kvalitetskontrol af mammografiapparater

Denne vejledning har til formål at bidrage til at tilvejebringe tilstrækkelige måledata for at sikre patientsikkerheden ift. billedkvalitet og dosisforhold samt at modtage- og statuskontroller udføres ensartet på strålingsgeneratorer til mammografi

ANBEFALINGER 19 DEC 2022

Indhold

  1. Modtagekontrol og statuskontrol
  2. Røntgengenerator og røntgenrør 
  3. Lysfelt, røntgenfelt, detektorfelt
  4. DR-detektor og billedkvalitet 
  5. Eksponeringsautomatik (AEC)
  6. Mekaniske kontroller og eftersyn
  7. Referencedosimetri, DRL, inkl. referencedosis for AGD

Registreringsark

Registreringsark til modtage- og statuskontrol af mammografiapparater