xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Faglige anbefalinger for udredning af behandlingsbehov hos patienter med kroniske smerter i almen praksis

Formålet med anbefalingerne er at understøtte de praktiserende læger i at udrede behandlingsbehov hos patienter med kroniske smerter.

08 DEC 2023

Formålet med anbefalingerne er at understøtte de praktiserende læger i at udrede behandlingsbehov hos patienter med kroniske smerter.

I anbefalingerne er der fokus på at inddrage patienten aktivt i sin udredning og behandling i forhold til:

  • Den indledende vurdering
  • Afdækningen af den biopsykosociale tyngde
  • At informere og planlægge løbende

Anbefalingerne er i udgangspunktet relevante fra det tidspunkt, hvor patienten har kroniske smerter og er udredt for alvorlig patologi. Her forudsættes det, at smertemekanistisk udredning er sket og behovet for farmakologisk behandling er klarlagt.

Anbefalingerne kan også anvendes til at sætte fokus på patientens behov i den ofte lange periode, hvor de bliver udredt for en underliggende sygdom som årsag til deres smerter.

Anbefalingerne er målrettet praktiserende læger, men vurderes at være relevante for alle sundhedsprofessionelle i almen praksis.

Faglige anbefalinger for udredning af behandlingsbehov hos patienter med kroniske smerter i almen praksis