xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Danskernes rygevaner 2022

Denne rapport monitorerer og beskriver status og udvikling i den danske befolknings brug af tobaks- og nikotinprodukter, herunder cigaretter, e-cigaretter, opvarmet tobak og røgfrie nikotinprodukter.

ANALYSER 09 FEB 2023

Herudover beskriver rapporten danskernes egen opfattelse af nikotinafhængighed, forbrugsadfærd, nikotineksponering i udvalgte miljøer samt relevante faktorer i forhold til rygestop, eksempelvis ønske om rygestop og brug af hjælpemidler. 

Rapporten viser blandt andet, at 19 % ryger dagligt eller lejlighedsvist. 23 % bruger mindst ét nikotinprodukt, som for eksempel cigaretter, nikotinposer eller e-cigaretter. Blandt personer, der ryger dagligt, ønsker 75 % at stoppe med at ryge. For flere resultater, henvises til rapporten.

Danmarks Statistik har foretaget undersøgelsen på vegne af Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Sundhedsstyrelsen. Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet rapporten.

Danskernes rygevaner 2022

Summary in English

Webtilgængelig udgave af rapporten er på vej

Indhold

 1. Læsevejledning
 2. Baggrund
 3. Materiale og metode
 4. Tobaksrygning
 5. Aldersdebut for tobaksrygning
 6. Ønske om rygestop
 7. Rygestopforsøg
 8. E-cigaretter
 9. Røgfrie nikotinprodukter
 10. Oplevelse af nikotinafhængighed
 11. Indendørs nikotinforbrug
 12. Udendørs tobakseksponering
 13. Nikotineksponering og børn

 

Metodedokument

Metodedokument indeholder en beskrivelse af, hvordan undersøgelsen Danskernes Rygevaner er designet og gennemført herunder dens populationsafgrænsning og stikprøvedesign,
dataindsamlingens forløb samt vægtning af svarene. Metodedokumentet er udarbejdet af Danmarks Statistik.

Metodedokument

 

Se desuden

Se tidligere undersøgelser af danskernes rygevaner