xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rehabilitering for ældre

Formålet med rehabilitering er at støtte svækkede ældre i selv at løse hverdagsopgaver og dermed bevare livskvaliteten. Sundhedsstyrelsen indsamler viden om og erfaringer med redskaber og metoder, der kan inspirere kommunerne i arbejdet med rehabilitering.

Formålet med rehabilitering er at støtte svækkede ældre i selv at løse hverdagsopgaver og dermed bevare livskvaliteten. Sundhedsstyrelsen indsamler viden om og erfaringer med redskaber og metoder, der kan inspirere kommunerne i arbejdet med rehabilitering.

Den 1. januar 2015 blev det lovpligtigt for kommunerne at tilbyde et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer, der vurderes at kunne forbedre funktionsevnen og dermed nedsætte behovet for hjemmehjælp (servicelovens § 83 a).

For at støtte kommunernes arbejde med rehabilitering på ældreområdet, udarbejder Sundhedsstyrelsen løbende evalueringer af puljeprojekter, metoder og redskaber og faciliterer vidensdeling mellem kommunerne.

Frem mod 2023 arbejder Sundhedsstyrelsen på at indsamle viden om virksomme metoder og redskaber omkring rehabiliteringsforløb på ældreområdet i initiativet: Virksom rehabilitering for ældre.

Læs mere om initiativet: Virksom rehabilitering for ældre

Internationalt findes en række definitioner af rehabilitering. I Danmark anvendes almindeligvis definitionen fra Rehabiliteringsforum Danmark’s Hvidbog om rehabilitering fra 2022:

  • Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation.

Kilder
1 Rehabiliteringsforum Danmark (2022): Hvidbog om rehabilitering


Mere om rehabilitering

Her kan du læse mere om vores arbejde omkring rehabilitering for ældre.

 

Videnscenter for værdig ældrepleje - rehabilitering

Opdateret 15 DEC 2022