xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Børn og tobaksforurenet luft

Børn er særligt følsomme over for tobaksforurenet luft. Børn der udsættes for de mange skadelige stoffer i røgen er mere syge end andre børn. Alle mennesker kan tage skade af tobaksforurenet luft, men risikoen er større for børn, og de har ikke samme mulighed for at sige fra over for voksne, der ryger tæt på dem.

Børn er udsat for tobaksforurenet luft, når de indånder luften i et rum, hvor der ryges eller hvor der har været røget. Børn optager de skadelige stoffer, når de indånder luften og kravler på gulvet og bevæger sig i møblerne.

Den samme mængde røg i et rum gør større skade på børn end voksne, fordi børnene er mere aktive og ofte kravler på gulv og møbler og tager ting i munden. Desuden har børn mindre kroppe end voksne og trækker vejret flere gange i minuttet end voksne, og det øger optagelsen af stofferne.

Børn der udsættes for tobaksforurenet luft, bliver oftere syge, især når de er små. Udsættelsen giver en øget risiko for luftvejssygdomme bl.a. astmatisk bronkitis og astma, og gør børnene mere følsomme over for virus og bakterier. Det fører også til, at børnene oftere har brug for lægehjælp, og hvis de er astmatikere, at de oftere skal bruge astmamedicin. Børn af forældre, der ryger, bliver oftere indlagt med astma.

Forskningen tyder også på, at udsættelse for tobaksforurenet luft er forbundet til en højere risiko for, at børnene udvikler allergi over for specifikke allergener. Der kan være tale om en påvirkning allerede fra fostertilstanden.

Små børn der udsættes for tobaksforurenet luft har:

 • oftere mellemørebetændelse 
 • flere forkølelser
 • øget risiko for vuggedød 
 • øget risiko for allergi og astma

Større børn der udsættes for tobaksforurenet luft har: 

 • Større risiko for astma 
 • Større risiko for selv at blive dagligrygere 
 • Øget risiko for at udvikle hjerte-karsygdomme og kræft

Yderligere risici, for børn der udsættes for tobaksforurenet luft:

 • Får hyppigere astmatisk bronkitis, som kan udvikle sig til astma
 • Får hyppigere anfald, hvis de har astma 
 • Får oftere mellemørebetændelse
 • Får oftere kolik end børn af ikke-rygere
 • Indlægges oftere på hospital
 • Udvikler oftere overfølsomhedssygdomme
Opdateret 27 MAJ 2019