xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gonadebeskyttelse og røntgen­undersøgelser

Der har tidligere været et krav om rutinemæssig brug af gonadebeskyttelse ved røntgenundersøgelser. Dette krav er bortfaldet fra juli 2023.

Der har tidligere været et krav om rutinemæssig beskyttelse af testikler og æggestokke ved røntgenundersøgelser.

Dette krav er bortfaldet fra juli 2023 med Bekendtgørelse nr 706 af 6. juni 2023 om ændring af bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer. Af bekendtgørelsen fremgår det, at BEK nr 671 af 01/07/2019 - §31 udgår.

Gonadebeskyttelse - beskyttelse af kønsorganerne  ved undersøgelser - har været standard gennem mange år for at mindske risikoen for udvikling af kræft og for arvelige effekter. Ny teknologi og ny viden har givet grundlag for revision af reglerne.

Dels er der ikke set tegn på, at der er arvelige effekter fra ioniserende stråling på mennesker i de internationale studier, der er foretaget. Samtidig er der over de sidste årtier sket et markant fald, i den dosis patienterne får. Som konsekvens heraf, er de doser som afværges med gonadebeskyttelse også reduceret, i flere tilfælde til ubetydelige niveauer.

Forkert placering af afdækning eller bevægelse fra patient kan resultere i, at vigtig patologi ikke kan ses, og at man derved er nødsaget til at tage et nyt billede, hvilket vil betyde en langt større ekstra dosis til patienten end hvis man havde taget ét billede uden beskyttelse. Materialet i gonadebeskytteren kan ydermere påvirke røntgenapparatets automatik, således at der sker en stigning i patientdosis og ikke et fald.

Der kan være situationer, hvor gonadebeskyttelse stadig er relevant. Dette håndteres ud fra faglige vejledninger.
 

Video med strålingssagkyndig læge Lars Thorbjørn Jensen

 

Strålingssagkyndig læge Lars Thorbjørn Jensen fortæller i videoen om regelændringerne:

"Der er nyt om strålebeskyttelse, og det nye er, at vi ikke længere skal bruge de her beskyttere til at beskytte testikler i forbindelse med røntgenundersøgelser og specielt CT-scaninger, som også er en røntgenundersøgelse.

Det er de sidste 20-25 års forskning, der har vist, at der ikke er risiko for at blive skadet på sine testikler eller sine æggestokke ved at få de doser røntgenstråling, som man får med moderne røntgenudstyr.

Det er sådan, at de her beskyttere faktisk kan gøre mere skade end gavn, fordi de kan dække over nogle ting på røntgenbilledet, som man faktisk gerne vil se, og nogle gange skal man så gentage røntgenundersøgelsen, og det er jo ikke meningen.

Det er sådan, at de allerede har taget konsekvensen i Norge, England og Holland og i USA, der de store steder er begyndt at fraråde gonadebeskyttere.

Men det er ikke sådan at man aldrig vil bruge dem mere, for ved langvarige røntgenundersøgelser kan man overveje at bruge beskytterne. Det er en lægelig vurdering, om det kan anbefales eller ikke.

Hvis du tidligere har prøvet at få sådan en på, så kan det meget vel være, at du næste gang, du kommer til en undersøgelse, ikke skal have den på, og det er helt rigtigt."

Opdateret 23 AUG 2023