xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Psykiske lidelser hos børn og unge

Der er de seneste 10 år sket en markant stigning i antallet af børn og unge, der har været i kontakt med den regionale psykiatri på grund af en psykisk lidelse, og omkring 15% af alle børn har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år.

Årsagerne til psykiske lidelser hos børn og unge er komplekse, og det kan være en kombination af både strukturelle, biologiske, psykologiske og sociale forhold, der gør, at et barn eller ungt menneske udvikler en psykisk lidelse.

Én af risikofaktorerne er psykisk mistrivsel, og på tværs af flere undersøgelser ses en stigende tendens til, at flere og flere børn og unge udvikler psykisk mistrivsel. Psykisk mistrivsel er dog ikke ensbetydende med forekomst af psykisk lidelse, og den tidlige indsats i forhold til forebyggelse af psykiske lidelser hos børn og unge er således tæt forbundet med en indsats for at forebygge mistrivsel og bedre mental sundhed.

Behandlingen af børn og unge med psykiske lidelser varetages i det selvstændige speciale børne- og ungdomspsykiatri, der i samarbejde med mange andre fagligheder varetager forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af psykiske lidelser hos børn og unge. De fleste børn og unge bliver behandlet ambulant, dvs. uden indlæggelse, mens andre indlægges over længere perioder.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens indsats for mental sundhed

Udgivelser om psykiske lidelser hos børn og unge 

Puljer

Mere fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien (september 2022 - december 2025)

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdoms­psykiatrien (september 2018 - december 2021)

Tvær­faglige, udgående teams i børne- og ungdoms­psykiatrien (januar 2015 - december 2018)

Implementering og udbredelse af forløbs­programmer for børn og unge med psykiske lidelser (juni 2018 - december 2020)

Etablering af ungdomsmodtagelser med fokus på seksuel og mental sundhed (januar 2022 - december 2024)

Børn som pårørende

Kompetence­center for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser (juli 2019 - december 2022)

Styrket indsats for børn og unge som pårørende (august 2016 - juni 2019)

Opdateret 16 SEP 2022