xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Miljø og sundhed

Miljø og sundhed omfatter effekter på mennesker ved udsættelse for kemiske, fysiske, biologiske og psykosociale faktorer. Sundhedsstyrelsen fastsætter ikke selv regler på miljøområdet. De myndigheder, der regulerer miljøfaktorer, kan få sundhedsfaglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsen om helbredseffekter af miljøfaktorer.

Påvirkningerne fra miljøfaktorer sker hovedsageligt gennem luft, jord, vand og fødevarer, på arbejdspladser og i boliger og institutioner – påvirkninger, som i et samspil med arveanlæg, levekår og livsstil har betydning for helbredet. Spørgsmål om miljøfaktorer og baggrund for den aktuelle regulering skal derfor stilles til de myndigheder, der fastsætter regler på det pågældende miljøområde. Det gør bl.a. Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Arbejdstilsynet og Bolig- og Planstyrelsen.

Spørgsmål fra borgere om eventuelle helbredseffekter af miljøfaktorer i kommunen kan stilles til den pågældende kommune. 

 
Opdateret 16 SEP 2022