xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Om ioniserende stråling

Stråling er en form for overførsel af energi. Nogle typer stråling kan vi opfatte med vores sanser, fx varme og synligt lys - men de fleste kan vi ikke mærke.

Stråling deles op i ioniserende og ikke-ioniserende stråling. 

Ioniserende stråling forekommer både i naturen og som menneskeskabt stråling. Røntgenstråling og stråling fra radioaktive stoffer er ioniserende. Ikke-ioniserende stråling er bl.a. mikrobølger, radiobølger og synligt lys, som forekommer i fx mobiltelefoner, mikroovne, højspændingsledninger og solarier. 

At stråling ioniserer, betyder at den slår elektroner ud af atomer og molekyler, hvilket ændrer deres kemiske egenskaber. Hvis dette sker i levende organismer, kan det føre til skader på dna-niveau. Derfor kan ioniserende stråling være skadeligt for mennesker.

For ikke-ioniserende stråling, som for eksempel radio- og mikrobølger, er frekvensen og dermed energien for lav til at kunne ødelægge genetisk materiale i bestrålede celler ved en direkte påvirkning.

Læs mere i Strålingsguiden (dansk og engelsk version)

 
Opdateret 05 MAJ 2019