xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Det primære sundhedsvæsen

Det primære sundhedsvæsen omfatter sundhedstilbud, der varetages af kommuner, almen praksis, øvrige privatpraktiserende sundhedsprofessionelle, herunder privatpraktiserende speciallæger og tandlæger, eller af borgeren selv. Det omfatter også udgående funktioner fra sygehuse ud i borgerens hjem, eller teams som består af sundhedsprofessionelle fra både sygehuse og kommuner.

Sundhedspleje

Sundhedsstyrelsen arbejder for at sikre høj og ensartet faglig kvalitet i det primære sundhedsvæsen. For at sikre dette udgiver Sundhedsstyrelsen vejledninger om gældende lovgivning, som er bindende, og faglige anbefalinger, der har til formål at sikre høj faglig kvalitet.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række publikationer, som er med til at sætte mål og retning for det primære sundhedsvæsen, eksempelvis tværsektorielle anbefalinger, forløbsprogrammer og kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen.

Det er Sundhedsstyrelsens mål:

  • At sikre høj og ensartet kvalitet af sundhedsindsatser uanset borgerens bopæl
  • At bidrage til at styrke indsatsen og sikre sammenhæng i borgerens forløb, bl.a. gennem sundhedsaftaler

Opdateret 13 JUN 2022