xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Igangværende NKR og NKA

Sundhedssstyrelsen udarbejder Nationale kliniske retningslinjer (NKR) og Nationale kliniske anbefalinger (NKA).

National klinisk anbefaling (NKA) for igangsættelse af fødsler

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger for igangsættelse af fødsler. Anbefalingerne vil tage udgangspunkt i tidspunktet for igangsættelse af fødsler.

Se kommissorium

Anbefalingen er sendt i høring i december 2021.

Se høringsudkast

Referater fra arbejdsgruppemøderne:

1. arbejdsgruppemøde

2. arbejdsgruppemøde

3. arbejdsgruppemøde

4. arbejdsgruppemøde

5. arbejdsgruppemøde

6. arbejdsgruppemøde

7. arbejdsgruppemøde

8. arbejdsgruppemøde

 

National klinisk anbefaling (NKA) for beroligende medicin

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger for behandling med beroligende medicin.

Anbefalingerne forventes udgivet medio 2022

Se kommissorium

Fokuseret spørgsmål

Focused question (english version)

 

NKA for behandling med melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn og unge i høring. 

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger for behandling med melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn og unge.

Arbejdet er sat i gang og anbefalinger er sendt i høring frem til mandag den 15. august 2022.  Det forventes at retningslinjen kan publiceres i løbet af 2022. 

Se kommissorium

Fokuseret spørgsmål

Focused question (english version)

Link til høringsportalen

 

National klinisk anbefaling (NKA) for udredning af personer med symptomer fra lungerne

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger for udredning af personer med symptomer fra lungerne.

Anbefalingerne forventes udgivet oktober 2022.

 

NKA om brug af lægemidler til forebyggelse og behandling af covid-19 - i høring

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger om brug af lægemidler til forebyggelse og behandling af covid-19.

Arbejdet er sat i gang og anbefalinger er sendt i høring frem til mandag den 3. oktober 2022. Det forventes at retningslinjen kan publiceres i løbet af 2022.

 
Opdateret 09 SEP 2022