xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tandlægeprognoser

Arbejdet med prognoser for udbuddet arbejdskraft i tandplejen samt udfærdigelsen af dimensioneringsplaner forestås af Sundhedsstyrelsen på baggrund af rådgivning fra Tandplejens prognoseudvalg.

Tandplejens prognose- og dimensioneringsudvalg består af repræsentanter fra:

 • Sundhedsstyrelsen
 • Sundhedsministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Odontologisk Institut, KU
 • Institut for Odontologi og Oral Sundhed, AU
 • Tandplejeruddannelsen, KU
 • Danske Regioner
 • Kommunernes Landsforening
 • Tandlægeforeningen
 • Ansatte Tandlægers Organisation
 • Danske Tandplejere
 • Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
 • Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti (FSO)
 • Dansk Selskab for Oral og Maxillofacial Kirurgi
Opdateret 21 JAN 2021