xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Inspektorårsmøde 28. april 2022

Resumé

Velkomst

Sundhedsstyrelsens enhedschef Steen Dalsgård Jespersen bød velkommen til Inspektorårsmødet og takkede både nye og gamle inspektorer for deres deltagelse, og for den forskel de gør for den gode, lægelige videreuddannelse. 

Overrækkelse af uddannelsespriser

Sundhedsstyrelsens uddannelsespriser blev overrakt af Steen Dalsgård Jespersen. Prisen for Bedste Uddannelsesafdeling gik i år til Reumatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, som blev fremhævet for at være god hele vejen igennem. Afdelingens kliniske arbejde blev rost for at centrere sig om uddannelse og for at have et godt miljø blandt kollegaer, der i fællesskab løfter opgaverne. Vinderne takkede og lagde vægt på afdelingens store fokus på strukturen ved at arbejde i teams, der blandt andet gør dem robuste i forhold til sygdom og akutte patienter. 

Se afdelingens oplæg

Prisen for Årets Højdespringer gik i år til Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers. Steen Dalsgård Jespersen roser afdelingen for at være gået fra at være utilstrækkelig ved inspektorbesøget i 2019 til at være særdeles god i 2021. Dermed beviser afdelingen også, hvordan inspektorbesøg kan medføre en positiv udvikling for uddannelsen. Afdelingens nye tiltag blev præsenteret, og den nye rapport viser særdeles god ros for ”Kompetencebutikken”, som er et tværfagligt uddannelsestilbud afholdt to gange ugentligt, refleksionsgrupper for Yngre Læger (YL) og Buddy-ordningen for læger i den kliniske basisuddannelse (KBU).

Se afdelingens oplæg

For at fremhæve inspektorkorpsets uvurderlige indsats med at udvikle og højne niveauet af den lægelige videreuddannelse, blev der igen i år uddelt priser for Årets Inspektor og Årets Juniorinspektor. Prisen for Årets Inspektor gik til overlæge Kirstin Marie Petersen fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Sygehus Lillebælt i Kolding. Prisen for Årets Juniorinspektor blev Anne Margrethe Troldborg, der er hoveduddannelseslæge i intern medicin: reumatologi på Aarhus Universitetshospital. Begge vindere blev fremhævet for deres ihærdige indsats og mange gennemførte besøg i inspektorkorpset. 

Sundhedsstyrelsens status på inspektorordningen 

Sundhedsstyrelsens sektionsleder overlæge Claus Malta Nielsen præsenterede en status på inspektorordningen og nyt fra inspektorsekretariatet. Ordningen har i dag 332 inspektorer og 72 juniorinspektorer. I 2021 blev der afholdt to inspektorkurser og uddannet 24 nye inspektorer og 20 juniorinspektorer. Samme år stoppede 45 inspektorer/juniorinspektorer. Herudover blev der afholdt 38 inspektorbesøg, hvoraf to var ekstraordinære, 10 var opfølgende og 26 var rutinebesøg.

Inspektorkursets nye format blev berørt, og der blev derudover lagt vægt på vigtigheden i, at inspektorerne forpligter sig til to årlige inspektorbesøg – både for at kunne nærme sig de 150 årlige inspektorbesøg, men også for at afvikle de manglende besøg forårsaget af to år med Covid-19. 

Den dårlige inspektorrapport – hvad kan der ske?

To repræsentanter fra Videreuddannelses Region Øst fortalte om, hvad der foregår i videreuddannelses regionerne (VUR) og hertil, hvordan de arbejder med inspektorrapporterne. PKL (postgraduat klinisk lektor) Anne-Mette Hejl og sekretariatschef Lise Møller holdt oplæg om, hvordan et forløb efter en dårlig inspektorrapport kan se ud. Med udgangspunkt i Neurologisk Afdeling og Akutafdelingen på Slagelse Sygehus’ rapporter om utilstrækkelig uddannelse, fremlagde oplægsholderne en tidslinje for de to forløb. På baggrund af de utilstrækkelige vurderinger, blev der iværksat tiltag, der havde til formål at optimere afdelingernes uddannelse. I dag er flere af tiltagene lykkedes, og afdelingerne er i fortsat udvikling. 

Se oplægget

Inspektorens rolle som facilitator 

Slutteligt blev der afholdt et spændende oplæg, hvor der blev stillet skarpt på inspektorens rolle som facilitator. Her blev der blandt andet arbejdet med, hvordan man som inspektor kan arbejde med afdelingen, også når der er modstand eller flere modstridende interesser blandt de grupper, man møder under besøget. 

Se oplægget

Afrunding på dagenDagen blev afrundet ved sektionsleder og overlæge Claus Malta Nielsen. Han takkede de fremmødte for deltagelsen ved årsmødet, men i særdeleshed deres deltagelse i inspektorordningen. Her fremhævede han, at det er inspektorerne og deres arbejde, som ordningen hviler på, mens administrationen i Sundhedsstyrelsen understøtter deres værdifulde indsats. 

 
Opdateret 12 MAJ 2022