xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forespørgsel og henvisning

Behandlende sygehuslæger kan indsende en anmodning om rådgivning og vurdering af en given patientsag til Sundhedsstyrelsens panel for eksperimentel behandling. Når rådgivningen er indhentet beslutter afdelingen og den behandlende læge, i samråd med patienten, om rådgivningen skal følges.

Sundhedsstyrelsens panel for eksperimentel behandling rådgiver i sager, som vedrører patienter med livstruende sygdomme. Livstruende sygdom forstås som sygdom, der indenfor en kortere periode forventes at føre til patientens død, og hvor samtlige etablerede behandlingstiltag er forsøgt. Patienterne har ofte gennemgået flere forskellige behandlinger for deres livstruende sygdom, og eksperimentel behandling kan, hvis den findes, være den sidste mulighed.

Panelet vejleder den behandlende læge om mulighederne for eksperimentel behandling i Danmark eller udlandet eller rådgiver om supplerende undersøgelser eller behandling på offentlige sygehuse i Danmark.

Panelet udfører ikke second opinions

Sundhedsstyrelsens panel for eksperimentel behandling tilbyder ikke second opinions, men alene faglig rådgivning til behandlingsansvarlige læger. Panelets faglige rådgivning indbefatter nyeste evidensbaserede behandlingsmuligheder herunder eksperimentel behandling.

Ønskes second opinion henstilles til, at dette indhentes ved anden klinisk afdeling med ekspertise indenfor det givne sygdomsområde. Her vil en anden læge end den behandlingsansvarlige læge, kunne vurdere diagnose, behandlingsmuligheder og behandlingsplan i den enkelte patientsag.   

Proces for forespørgsel

Patienter kan drøfte et ønske om eksperimentel behandling med den behandlende læge. Det er den behandlende sygehuslæge, der vurderer, om det er relevant og indsender en forespørgsel om rådgivning og vurdering af den konkrete patient til Sundhedsstyrelsen. Det er behandlende læges ansvar, at de relevante aktuelle informationer (se nedenstående tjekliste og henvisningsskema) foreligger som grundlag for panelets rådgivning, og at rådgivningen efterfølgende kan anvendes i det konkrete behandlingsforløb. Sundhedsstyrelsen og Panelet indhenter ikke selv oplysninger om patienten.

Når rådgivningen er indhentet beslutter afdelingen og den behandlende læge, i samråd med patienten, om rådgivningen skal følges. Den behandlende læge vurderer patientens kliniske tilstand og afgør, om patienten vil kunne tåle behandlingen. Patienten kan tilsvarende på baggrund af informationer om effekt, bivirkninger mm. vurdere om han/hun ønsker den pågældende behandling.

Find vejledningsmateriale og send forespørgsel

Opdateret 06 JAN 2023