xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Uddannelse af speciallæger

Efter den kliniske basisuddannelse skal den uddannelsessøgende læge gennemgå introduktionsuddannelse, hoveduddannelse og en teoretisk uddannelse.

Den teoretiske uddannelse er obligatorisk, og består af generelle kurser, specialespecifikke kurser og et forskningstræningsmodul.

Der er udarbejdet målbeskrivelser for alle 39 specialer.

Hvis du har en varig dansk autorisation som læge og planlægger at blive ansat som læge i udlandet, kan denne ansættelse i mange tilfælde søges meritvurderet til speciallægeuddannelsen.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens vejledning og meritvurdering i speciallægeuddannelsen.

Søg anerkendelse som speciallæge hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Bekendtgørelse nr. 96 af 2. februar 2018 om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse nr. 458 af 25. april 2019 om speciallæger

Terminologi

Vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen

Opdateret 20 JUN 2019