xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet

Madrejser vækker ferieminder hos beboere på plejehjem i Gentofte

Beboere på Plejehjemmet Salem i Gentofte Kommune bliver taget med på madrejser gennem måltider, der vækker ferieminder. De eksotiske madoplevelser skaber dialog og god stemning om måltidet og bidrager til øget appetit og madglæde blandt beboerne.

Opdateret 05 APR 2022

Spansk tapas med sangria, musik og rødgule flag vækker ferieminder hos beboerne. Spanien er blot én af de destinationer, beboerne på Plejehjemmet Salem har besøgt på de såkaldte madrejser, som køkkenpersonale og plejepersonale arrangerer for dem.

Initiativet er opstået ud fra samtaler, hvor beboerne har givet udtryk for, at nogle måltider har mindet dem om tidligere rejser. Det inspirerede den ledende økonoma til at afholde madrejser for beboerne i samarbejde med plejepersonalet. Plejehjemmet arrangerede den første madrejse i sommeren 2021, og siden da er der i gennemsnit blevet afholdt én hver måned. 

Formålet med madrejserne er først og fremmest at vække ferieminder hos beboerne, men også at gøre noget særligt ud af måltidet, som ofte er dagens højdepunkt. Gennem madrejserne kan beboerne indbyrdes og sammen med plejepersonalet dele ferieminder og oplevelser, der giver anledning til gode dialoger og hyggelig stemning.

Du kan læse mere om madrejserne i en artikel fra Diakonissestiftelsen.

Planlægning og afholdelse af madrejser følger seks trin

nummer et

Personalet undersøger ønsker til destination

Hvis ingen beboere har konkrete ønsker til feriedestinationer, afdækker plejepersonalet, om nogen beboere har forslag til, hvor madrejsen kan gå hen. Det kan ske i forbindelse med andre aktiviteter eller samtaler med beboerne, for eksempel ved måltider.
nummer to

Køkkenpersonalet holder et koordineringsmøde

Når plejepersonalet har afdækket destinationen for den næste madrejse, fortæller de dette videre til køkkenet. Køkkenpersonalet afholder et koordineringsmøde, hvor de fastlægger datoen for madrejsen, finder opskrifter og bestiller råvarer til menuen.

nummer tre

Afdelingslederen fordeler opgaver på morgenmøde

På et morgenmøde et par dage før madrejsen, fordeler afdelingslederen på hver af de fire afdelinger opgaver til plejepersonalet. Det er opgaver som anretning, pyntning, borddækning, fotografering og deltagelse i madrejsen.
nummer fire

Plejepersonalet pynter op

Plejepersonalet pynter op i beboernes fællesstue på dagen for madrejsen – eksempelvis med flag og blomster, der passer til feriedestinationen.
nummer fem

Køkkenpersonalet leverer maden og en "skuetallerken"

Køkkenpersonale leverer maden til de fire afdelinger og anretter en såkaldt ”skuetallerken”, der visualiserer, hvordan plejepersonalet skal anrette maden. Plejepersonalet portionsanretter og serverer efterfølgende maden til beboerne. 

Plejepersonalet spiller musik og stiller spørgsmål

Plejepersonalet spiller musik fra feriedestinationen under måltidet for at skabe god stemning og spørger ind til beboernes oplevelser og minder fra tidligere rejser for at skabe en dialog. 

”Beboerne liver mere op, når vi laver madrejser. Det bliver et festligt indslag, hvor beboerne snakker, spiser og skåler. Vi oplever, at de er nysgerrige på maden, som er anderledes fra det, de plejer, og derfor spiser de ofte mere.”

- Elin Sloth Blemholt, ledende økonoma på Plejehjemmet Salem, Gentofte Kommune

Beboerne glæder sig over deres ferieminder

Beboerne er glade for, at der sker noget anderledes i deres hverdag. De synes, at det er spændende at smage og gensmage udenlandske retter. Plejehjemspersonalet oplever, at beboerne spiser mere, og at stemningen omkring måltidet bliver mere festlig – derfor sidder beboerne også ved bordet i længere tid end normalt.

Plejehjemspersonalet finder det spændende og lærerigt at høre mere om beboernes ferieminder. De oplever også, at der opstår nye samtaleemner og gode dialoger.

Gode råd fra Gentofte Kommune

gode råd

  • Spørg beboerne, om de har ønsker til tema, mad, musik eller pynt.
  • Vær åben og kreativ - men også realistisk i forhold til, hvad der kan lade sig gøre.
  • Køkkenet bør lave ”skuetallerkener”, da det visuelle udtryk har stor betydning for borgernes oplevelse af maden.
  • Skab dialog om beboernes ferieminder under måltidet. Beboerne vil gerne fortælle om deres personlige oplevelser. Derfor er det vigtigt, at plejepersonalet stiller spørgsmål.