xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Under besøget - Kommunikation

Her kan forebyggelseskonsulenten finde redskaber og materiale til træning og forberedelse af kommunikationen under det forebyggende hjemmebesøg. I Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende hjemmebesøg er der desuden i noterne henvist til undersøgelser mv., hvori der kan indgå redskaber.

Oplæg til refleksion og træning i at anvende spørgsmålstyper ud fra øvelser, cases og rollespil med mere

Med udgangspunkt i kapitel 3 og 4 i ”Vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre” (Sundhedsstyrelsen 2020) kan personalemøder med fordel planlægges med henblik på træning i at arbejde systematisk med den sundhedspædagogiske indfaldsvinkel og de forskellige spørgsmålstyper, der er præsenteret.

 

Opdateret 18 SEP 2020