xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Artikel 5.3 i WHOs rammekonvention på tobakskontrol (Framework Convention on Tobacco Control)

For at sikre gennemsigtighed offentliggør Sundhedsstyrelsen referater, telefonnotater eller lign. om telefonopkald, henvendelser mv. fra tobaksproducenter og deres interesseorganisationer. Du kan læse dokumenterne her.

artikel 5.3 i WHOs rammekonvention på tobakskontrol (Framework Convention on Tobacco Control eller FCTC) fremgår det, at myndighederne skal beskytte formuleringen og implementeringen af dens tobakskontrolpolitikker mod tobaksindustriens handelsmæssige og øvrige interesser i videst mulige omfang. Myndighederne skal også sikre gennemsigtighed i enhver interaktion mellem myndigheder og tobaksindustrien.

For at leve op til dette har Sundhedsstyrelsen siden 22. februar 2018 offentliggjort referater, telefonnotater eller lignende i forbindelse med telefonopkald, henvendelser mv. fra tobaksproducenter og deres interessenter.

Dokumenter

Opdateret 10 JUL 2024