xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kastration som led i kønsskifte

En person der er transkønnet, har et vedholdende ønske om kastration og kan overskue konsekvenserne af kastrationen, kan anmode om kastration i samråd med den behandlende og forløbsansvarlige læge.

Sundhedsstyrelsen skal ikke længere som udgangspunkt give tilladelse til kastration som led i kønsskifte. 

Undtagelser

Visse grupper skal fortsat ansøge Sundhedsstyrelsen om tilladelse til kastration. Det drejer sig om:

  • Personer, som på grund af psykisk sygdom, hæmmet psykisk udvikling, alvorligt svækket helbred eller af anden grund er ude af stand til at forstå betydningen af indgrebet
  • Personer under 18 år, der ikke er myndige, har en alvorlig psykisk lidelse eller er hæmmet psykisk udviklet, eller hvor det i øvrigt på grund af ansøgerens mentale tilstand, herunder svag begavelse, findes betænkeligt, at denne på egen hånd anmoder om sterilisation.

Ansøgning

Ansøgning sendes til:

Sundhedsstyrelsen
Enhed for Sygehusplanlægning
Islands Brygge 67
2300 København S

eller via sikker mail til sst@sst.dk (f.eks. via e-boks).

I ansøgningen skal følgende oplysninger fremgå:  

  • Navn, adresse og CPR-nummer
  • Hvilke kønskirtler man ønsker fjernet (testikler/æggestokke)
  • Om man ønsker ændringer af cpr. nummer samt eventuelt navn, hvis dette ikke allerede er skiftet, jf. juridisk kønsskifte
  • På hvilken afdeling/klinik udredningsforløbet er foregået
  • At der gives tilladelse til, at Sundhedsstyrelsen indhenter udtalelser fra den pågældende afdeling/klinik og Retslægerådet
  • Ansøgningen skal dateres og underskrives.

Da ansøgningen indeholder personfølsomme oplysninger, anbefaler Sundhedsstyrelsen at ansøgningen sendes via ovenfor nævnte fremgangsmåder, og ikke via en ikke-sikker mail.

Sundhedsloven, afsnit VIII (kap. 29 - 33) om sterilisation og kastration med tilhørende ændringslove

Bekendtgørelse om sterilisation og kastration (2014)

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold

Opdateret 03 JAN 2023