xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitets­forhold

Vejledningen beskriver rammerne for behandling af kønsidentitetsforhold og lægger vægt på, hvordan borgere sikres lige adgang til sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold.

LOVGIVNING 17 AUG 2018

Sundhedsstyrelsen udsendte d. 22. september 2017 en helt ny vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold, der på en lang række områder betød en ændring af den faglige tilgang.

I december 2017 vedtog Folketinget en ændring af sundhedslovens § 115 stk. 1 vedr. kastration, som bl.a. betyder at Sundhedsstyrelsen kun helt undtagelsesvist skal godkende kastration.

Vejledningen er nu opdateret og erstatter således vejledning nr. 9921 af 22. september 2017 om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold:

English version: Guide on healthcare related to gender


Se vejledningen på retsinformation.dk: Vejledning nr. 9660 af 16. august 2018 om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold