xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Faglige begreber vedrørende kønsidentitetsforhold

Her kan du finde en ordliste over forskellige faglige begreber vedrørende kønsidentitetsforhold.

Begreber

 

Behandling

En sundhedsfaglig indsats der sigter på at påvirke fysiske eller psykiske processer, tilstande og forhold i en bestemt retning.

Fødselstildelt køn

Den observation, vurdering og tildeling af køn som sundhedsfagligt personale foretager kort efter fødslen af et nyfødt barn. Tildelingen baserer sig på de ydre kønskarakteristika, som det nyfødte barn har.

Indikation

En lægefaglig vurdering ad behandlingsbehov og begrundelse for et konkret behandlingstilbud.  

Informeret samtykke  

En habil persons frivillige accept af tilbudt sundhedsfaglig indsats, på baggrund af information om denne fra den ansvarlige sundhedsperson.

Juridisk kønsskifte

Ændring af kønsbetegnelse, personnummer og evt. fornavn i CPR - Det Centrale Personregister.

Kastration 

Kirurgisk fjernelse af æggestokke eller testikler, eller anden varig reduktion af disses funktion.

Kontraindikation

Sundhedsfagligt forbehold ved behandling. Tilstand eller faktor som øger risikoen ved at udføre en bestemt behandling. En absolut kontraindikation er en tilstand, som forbyder anvendelsen af behandlingen i det hele taget.  

Kønshormoner

Steroidhormoner af typerne androgener, østrogener eller progesteron. Produceres naturligt i kroppen af kønskirtlerne (æggestok eller testikler) samt i mindre omfang i binyrerne samt i fedt- og levervæv. Kan tilføres kroppen som syntetisk fremstillede lægemidler.  

Kønsidentitet

Den enkelte persons indre og individuelle oplevelse af sit køn.  

Kønsinkongruens En diagnose der kan gives ved en markant og vedvarende uoverensstemmelse (inkongruens) mellem et individs fødselstildelte og oplevede køn. Beskrivelsen baserer sig på definitionen fra ICD-11.

Kønskarakteristika

De legemlige egenskaber der kendetegner og differentierer kønnet, herunder de primære kønskarakterer som typen af indre og ydre kønsorganer, der kan konstateres ved fødselen, eller de sekundære kønskarakterer som skægvækst, brystudvikling m.m., der kan udvikle sig ved puberteten.  

Kønsmodificerende behandling

Medicinsk eller kirurgisk behandling, der har til formål at ændre kønskarakteristika og understøtte den enkeltes kønsidentitet.

Kønsudtryk

Måden at udtrykke sin køn, f.eks. ved valg af tøj, frisure, makeup, aktiviteter, bevægelser, tale, social omgang m.v.

Kønsuoverensstemmelse 

Oplevelse af uoverensstemmelse mellem fødselstildelt køn og kønsidentitet forud for at diagnosen kønsinkongruens stilles. 

 LGBT+ LGBT+ er engelsk, og de fire bogstaver står for ”Lesbian”, ”Gay”, ”Bisexual” og ”Transgender”. På dansk bruger man betegnelsen lesbisk i betydningen homoseksuel kvinde og bøsse i betydningen homoseksuel mand. Biseksuel bruges i betydningen person, som er seksuelt, romantisk og/eller følelsesmæssigt tiltrukket af både kvinder og mænd. Transkønnet bruges i betydningen person, hvis kønsidentitet eller kønsudtryk i større eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det køn, vedkommende blev tildelt ved fødslen. Plusset henviser til en broget og mangfoldig gruppe af ikke-heteroseksuelle og/eller ikke-ciskønnede personer.

Observation 

En sundhedsfaglig indsats, hvor en spontan udvikling, eller effekt af iværksat behandling, overvåges og afventes.

Seksualitet 

En integreret del af et hvert menneskes personlighed. Seksualiteten er et basalt behov, og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter af livet. Seksualitet skal ikke forveksles med seksuel orientering eller seksuel praktik.  

Stophormoner

Lægemidler der hæmmer den enkeltes egen produktion af kønshormoner eller virkningen af disse. Kaldes også hormonblokkere, supprimerende hormonbehandling m.v. GnRH-analoger er én type syntetisk fremstillet stophormon.  

Sundhedsfaglig hjælp 

Rådgivning, støtte, udredning, observation, behandling, opfølgning, rehabilitering m.m., der ydes af sundhedspersoner og af sundhedsvæsenet.  

Sundhedsperson  

En person med sundhedsfaglig uddannelse, der er autoriseret af de centrale myndigheder.  

Udredning 

En sundhedsfaglig indsats, hvor den enkeltes forhold afdækkes systematisk, herunder både fysiske, psykiske og sociale forhold. I udredningen afdækkes både forhold der taler for og imod at igangsætte behandling.Opdateret 06 OKT 2023