xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Det kommunale tilsyn bidrager til læring og udvikling i ældreplejen

Ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen har undersøgt det kommunale tilsyn i ældreplejen. Tilsynet er et godt værktøj til at udvikle kvaliteten i ældreplejen, men mange kommuner oplever et overlap mellem det kommunale tilsyn og andre tilsyn på området.

29 JUN 2022

Læring og udvikling er det vigtigste udbytte af det kommunale tilsyn. 9 ud af 10 kommuner fokuserer på den faglige udvikling og læring, når der gennemføres tilsyn i plejebolig og hjemmeplejen. Samlet set peger kommunerne i undersøgelsen på, at det kommunale tilsyn er et godt værktøj til at udvikle kvaliteten, og at de sætter pris på muligheden for at tilpasse det til lokale forhold.

Ud over det kommunale tilsyn føres der flere andre tilsyn med ældreplejen, herunder ældretilsyn og det sundhedsfaglige tilsyn. En overvægt af de adspurgte kommuner i undersøgelsen er kritiske over for antallet af tilsyn og mener, at det ville give mening at tænke nogle af tilsynene sammen, da det er omkostningsfuldt hver gang, der skal udføres og samles op på tilsyn.

”Undersøgelsen giver et godt indblik i, hvordan det kommunale tilsyn foregår, og hvordan kommunerne oplever både det kommunale tilsyn og de andre tilsyn på området. Dialogen med kommunerne i forbindelse med rapporten giver anledning til at se nærmere på, om man for eksempel kan forenkle tilsynet på området,” siger Kari Rose Holm, programleder i Videnscenter for Værdig Ældrepleje.

95 ud af 98 kommuner har deltaget i undersøgelsen, som PwC har gennemført for Sundhedsstyrelsen. Ud over et landsdækkende spørgeskema består undersøgelsen af interviews med 10 kommuner og dybdegående caseinterviews med fire kommuner.

Analyse af det kommunale tilsyn på ældreområdet

Resultater fra undersøgelsen:

  • Tilsyn i plejeboliger varetages i højere grad af eksterne leverandører (62 %) end tilsyn af hjemmeplejen (42%).
  • 94 pct. af kommunerne svarer, at de udfører tilsyn én gang om året i plejeboliger, mens det gælder 75 pct. ved hjemmeplejen. Kun 1 pct. af kommunerne svarer, at der ikke er en fast kadence for tilsynet i plejeboligerne, mens det gælder 12 pct. ved hjemmeplejen.
  • Andelen af uanmeldte tilsyn er større i plejeboliger (81 pct.) end i hjemmeplejen (47 pct.).