xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nyt opdateret pakkeforløb for knoglemarvskræft (myelomatose) beskriver hele patientforløbet

Sundhedsstyrelsen har revideret pakkeforløb for myelomatose og suppleret med materiale henvendt til almen praksis samt patienter og pårørende.

14 FEB 2022

Pakkeforløbet er opdateret med ny viden og lagt sammen med opfølgningsprogrammet for myelomatose, der tidligere var en selvstændig publikation. Der er større fokus på rehabilitering, palliation og senfølger, så pakkeforløbet nu har fokus på hele patientforløbet både før, under og efter behandling.

Myelomatose er en kræftform, hvor man har ukontrolleret vækst af nogle af knoglemarvens celler. Der findes endnu ingen helbredende behandling, men over de senere år er der kommet nye behandlingsmuligheder, som gør, at patienterne kan leve længere med sygdommen. For at fremme hurtig behandling, er der som noget nyt i pakkeforløbet oprettet en standardforløbstid til den første behandling. Det betyder, at der maksimalt bør gå 10 dage fra patienten er blevet udredt, til patienten starter i medicinsk kræftbehandling.

”Med den nye forløbstid til behandling er pakkeforløbet med til at sikre, at patienter med myelomatose starter i behandling inden for en tidsperiode, der er optimal for behandlingen af myelomatose og patienten ikke oplever unødig ventetid,” siger sektionsleder Louise Lauridsen.

Formålet med pakkeforløb for kræft er, at patienterne ikke oplever unødig ventetid, at der er høj faglig kvalitet i patientforløbet og at kræftoverlevelsen forbedres. For at sikre, at pakkeforløbet til en hver tid afspejler den nyeste viden på området, indeholder det henvisninger til faglige kliniske retningslinjer fra Dansk Myelomatose Studiegruppe, som løbende opdateres.

Pakkeforløbet er udarbejdet i samarbejde med førende faglige eksperter på området og med inddragelse af repræsentanter fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse og Dansk Myelomatose Forening.

Pakkeforløb for myelomatose