xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pakkeforløb for myelomatose

Formålet med pakkeforløb for kræftområdet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne.

PJECER OG BREVE 14 FEB 2022

Et pakkeforløb er et standardpatientforløb, som beskriver organisation og sundhedsfagligt indhold, kommunikation med patient og pårørende, samt angiver entydig ansvarsplacering og forløbstider.

 

Pakkeforløb

Indgang til pakkeforløb 

Patientpjece

 

Se desuden

Om pakkeforløb og opfølgningsprogrammer

Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer. Begreber, forløbstider og monitorering