xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English
Omsorg og nærvær
Bestyrelser på plejecentre

Brønderslev Kommune

Bestyrelser på plejecentrene - Fælles lokalt ansvar

Opdateret 23 FEB 2022

Dette projekt har til formål at gentænke plejecentre og kvalitetsarbejdet i tre overordnede spor: 

  • Spor 1: Introduktion af bestyrelser for alle kommunens offentlige plejecentre. Beboere, pårørende og civilsamfundet skal inddrages i ledelsen, driften og kvalitetsudviklingen på vores plejecentre. Derfor etablerer vi bestyrelser for alle plejecentre, hvor disse grupper repræsenteres. Her skal de inddrages i beslutninger om drift, men i særlig grad i arbejdet med kvalitet. De skal være med til at definere, hvad kvalitet er og hvordan det skal implementeres.
  • Spor 2: Tværfaglige kvalitetsteams på kommunens plejecentre Bestyrelserne sætter sammen med medarbejderne retningen og rammerne for den lokale kvalitet. Det daglige kvalitetsarbejde forankres i tværfaglige kvalitetsteams på kommunens plejecentre. Kvalitetsarbejdet skal være datadrevet med udgangspunkt i kvalitative og kvantitative indikatorer.
  • Spor 3: Nedbringelse af dokumentationsbyrden For at skabe rum til det lokale kvalitetsarbejde laves der sanering af dokumentationen med fokus på at fjerne unødvendig dokumentation og ensrette kvaliteten af den dokumentation der allerede foretages.

Sammenlagt er intentionen med spor 1-3 at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Øvrigt kvalitetsarbejde – med fokus på medarbejderes dokumentation herunder hjælpeværktøjer

Tovholdergruppen står for at drive, understøtte og sætte retning for kvalitetsarbejdet i de syv tværfaglige kvalitetsteams på kommunens plejecentre.

Med afsæt i projektets spor 2, har tovholdergruppen desuden planlagt, gennemført og udvikling øvrigt kvalitetsarbejde, hvilket har resulteret i en håndbog og en plakat, der skal understøtte dokumentation og dokumentationspraksis på kommunens plejecentre. Dertil kommer også en kort film ’Rehabilitering på ældreområdet – det handler også om vedligehold’, som er tilvejebragt igennem projektet.

Formålet og tankerne med materialet er at kvalitetsudvikle og forbedre det løbende dokumentationsarbejde og dokumentationspraksis blandt personalet.

I forbindelse med erfaringsopsamlingen og projektets slutfase, deltager tovholdergruppen løbende på personalemøder ude på kommunens plejecentre, hvor det færdigproducerede materiale bliver præsenteret med henblik på dialog og lokal forankring.

Materialer fra projektet

Håndbog vedr. dokumentation i FSIII

Plakat ift. dokumentationspraksis 

Læs projektbeskrivelsen her