xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English
Omsorg og nærvær
Tværfagligt samarbejde

Kalundborg Kommune

Øget livskvalitet for de ældre i Kalundborg Kommune gennem borgerinddragelse og selvstændig livsførelse

Opdateret 07 OKT 2021

Formålet med dette projekt er at forbedre livskvaliteten for de ældre i Kalundborg Kommune fordi, vi oplever, at vi ikke altid leverer den omsorg og det nærvær, som vi ønsker, og som borgerne fortjener. Der er for mange ældre, som mister overblikket og som ikke kan se sammenhængen i deres pleje- og sygdomsforløb. Det gør dem passive og uselvstændige og forringer deres generelle livsglæde og overskud. 

Vi har identificeret en række arbejdsområder og -processer, som vi kan ændre for at opnå det rette fundament for en god ældrepleje. Det gælder især det tværfaglige samarbejde, og det kommer til at betyde en kulturændring samt en ny måde at indgå i samarbejdet med såvel borgeren som de pårørende.

Justering af visitations- og dokumentationspraksis ser vi endvidere som en forudsætning for at lykkes med projektet, og det er et særskilt mål at reducere mængden af forkert og overflødig dokumentation. 

Metodisk angribes projektet via samskabende processer og ændringer skal ske sammen med de involverede parter i hverdagen og ude i praksis. Menneskesynet er holistisk, og alle faggrupper som er i kontakt med borgeren, bliver en større eller mindre del af projektet.

Læs projektbeskrivelsen her