xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English
Omsorg og nærvær
Pårørende

Københavns Kommune (pårørende)

Virtuelt mestringskursus for pårørende

Opdateret 28 SEP 2022

Formålet med projektet er at udvikle et online-kursus til pårørende på baggrund af den eksisterende indsats LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende og samtidig opnå generel læring om digitale tilbud til ældre, som udgør en stor del af målgruppen. 

I projektet udvikles, afprøves og evalueres forskellige versioner af en online udgave af kursusforløbet LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende i et samarbejde mellem flere kommuner – med Københavns Kommune som hovedansøger - Komiteen for Sundhedsoplysning (KFS) og Rambøll Management Consulting (RMC).

Målet er gennem brugerinddragelse at innovere en eksisterende indsats og at få erfaringer med forskellige digitale løsninger, samt at finde frem til en model, som kan sikre at flere pårørende kan få adgang til redskaber, som hjælper dem til at trives i deres hverdag. Indsatsen skal forebygge, at de pårørende ikke selv bliver syge, men derimod oplever styrket livskvalitet og selvbestemmelse. 

Baggrunden er, at pårørende til mennesker med langvarig sygdom er hårdt belastede af deres situation. Det er samtidig erfaringen fra tidligere undersøgelser af pårørendeindsatser, at tilbud, der kræver fysisk fremmøde, kan være en barriere for deltagelse for dele af målgruppen af pårørende, der af forskellige årsager er begrænsede i at deltage i forebyggende tilbud uden for hjemmet. Et online forløb kan mindske disse barrierer for deltagelse og gøre det tilgængeligt for flere pårørende. Ønsket er desuden at skabe mere viden om barrierer og muligheder ifht. brug af digitale løsninger til ældre.

Læs projektbeskrivelsen her

Som afslutning på projektet er der afholdt en virtuel konference, som du kan se her:

’Kommunen, borgeren og det virtuelle rum  – fremmøde eller on demand?’