xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Digitale løsninger

Københavns Kommune (tryghed)

Tryghed i eget hjem

Opdateret 05 JAN 2023

Beskrivelse

Københavns Kommune har i dette projektsamarbejde med Aarhus og Aalborg Kommune. Kommunerne har i projektet haft fokus på at øge borgernes tryghed i eget hjem og give pårørende bedre mulighed for at støtte deres nære heri. Dette sker i projektet ved, at kommunerne udvikler måden, hvorpå borgerne anvender nødkald i eget hjem. I flere kommuner er et nødkald kommunens bedste tilbud til borgere med tryghedsudfordringer. Et nødkald er imidlertid en generisk løsning, som imødekommer nogle, men ikke alle borgeres forskelligartede behov. På tværs af de tre kommuner er der arbejdet med forskellige afprøvninger af både teknologisk, formidlingsrettet og organisatorisk karakter. I borgernes hjem er der afprøvet sensorer på køleskabe, daglige robotopkald og borgerrettede vejledninger i brug af nødkald samt animationsfilm om forebyggelse af fald. Derudover har kommunerne arbejdet med alternative løsninger til nødkaldet, da mange ældre bruger nødkaldet til mange andre ting – for eksempel ringer nogle ældre for at bede om hjælp til noget praktisk. Brugen af nødkald har også vist, at mange borgere bruger funktionen til andre formål. Fx kan borgerne ringe og bede om hjælp til praktiske ting. På baggrund af den viden er der arbejdet med at tilbyde borgerne mere målrettet hjælp, således at deres behov bliver bedre op-fyldt, hvormed at også nødkaldet i højere grad anvendes ift. des egentlige formål.

Erfaringer

  • Borgerne har taget godt i mod tiltagene, og fx ift. det daglige opkald, så viser erfaringerne, at det har skabt øget tryghed, dels hos borgerne, men i lige så høj grad hos de pårørende. De pårørende får en automatisk SMS, hvis borgerne ikke har svaret på opkaldet.
  • Arbejdet med at udvikle et løsningskatalog med forskellige løsningsforslag til tryghedsskabende teknologier og tiltag har været udfordrende. Det stiller store krav til organisationen, at skulle samudvikle flere forskellige fremtidsscenarier, som alle er selvstændige løsninger, men som samtidigt skal kunne fungere som en helhed. Der er derudover meget arbejde i at koordinere de forskellige udviklingsspor, da de hver især er små projekter med egen tidsplan, organisering, interessenter og målgruppe.
  • Det tætte samarbejde på tværs af de tre kommuner har givet stor værdi til projektet i form af volumen, sparring og erfaringsudveksling. I de afprøvninger, der kun gennemføres af én kommune, får de andre kvalificeret viden om løsningerne uden selv at bruge ressourcer på at prøve dem af. En afledt effekt af samarbejdet har desuden vist sig i form af den generelle videndeling mellem kommunerne - også om forhold, der ikke er specifikt knyttet til projektet.

 

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  1. Ældres tryghedsbehov er forskellige – derfor er der også brug for en række forskelligartede løsninger til at imødekomme dem.
  2. Forud for tildeling af nødkald kan det være en god ide at reflektere over, om der reelt er behov for at nødkald eller det kan være en ensomhedsproblematik borgeren oplever. Hvis det er ensomhed, kan tilbud i nærmiljøet måske være den rigtige løsning.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden