xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English
Omsorg og nærvær
Tværfagligt samarbejde

Thisted Kommune

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen via intelligent teknologi og øget rehabilitering

Opdateret 07 OKT 2021

Det overordnede formål med projektet er at frigive tid til omsorg og nærvær i ældreplejen ved at tilvejebringe øget kvalitet i dokumentationen og en mere effektiv tilrettelæggelse af den samlede rehabiliteringsindsats i Thisted Kommune. 

Med afsæt i et solidt innovationsforløb, og i et samarbejde med flere virksomheder, bl.a. Systematic, forventes det, at Thisted Kommune gennem et styrket fokus på rehabilitering og dokumentation kan frigive tid og ressourcer til omsorg og nærvær til de ældre borgere – både nu og i fremtiden. Således ønsker Thisted Kommune, at:

  • Undersøge og afprøve hvordan kommunen kan levere en mere tværfaglig og sammenhængende pleje og rehabilitering, hvor livskvalitet og selvbestemmelse er i fokus.
  • Udarbejde og afprøve rammer for samarbejde og snitflader mellem de faggrupper, som er i berøring med borgeren i hverdagen, og som bl.a. har brug for dokumentation af høj kvalitet for at lykkes med den tværfaglige opgave.
  • Lette dokumentationsbyrden og øge datakvaliteten via prototyper og test af ny teknologi, f.eks. kunstig intelligens (machine learning) og talesyntese.
  • Bruge projektet som en løftestang for digital transformation i Thisted Kommune og blive foregangskommune for arbejdet med digitalisering og velfærd.

Læs projektbeskrivelsen her