xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Tværfagligt samarbejde

Thisted Kommune

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen via intelligent teknologi og øget rehabilitering

Opdateret 05 JAN 2023

Beskrivelse

Thisted Kommune har i dette projekt arbejdet med at frigive tid til omsorg og nærvær i ældreplejen ved at tilvejebringe øget kvalitet i dokumentationen og en mere effektiv tilrettelæggelse af den samlede rehabiliteringsindsats. Projektet har arbejdet med at skabe en overordnet kernefortælling for rehabilitering i organisationen, hvorfor et af målene har været at medarbejderne altid skal tænke ’at omsorg er at rehabilitere’. Som led heri er der etableret en ny og tværfaglig organisering af rehabiliteringsgrupper i kommunen. Den nye organisering har medført en markant stigning i antallet af rehabiliteringsforløb og medarbejderne føler sig bedre klædt på til at varetage forløbene. Samtidig har kommunen arbejdet med talegenkendelse og oplæsningsteknologi ift. dokumentation ud fra tanken om, at det skal være muligt at dokumentere ved hjælp af talegenkendelse samt udnytte køretiden ved at få læst relevant information op fra journalen imellem besøg. Til dette har kommunen arbejdet med appen AppWriter. De har ligeledes arbejdet på at lette dokumentationsbyrden og øge datakvaliteten ved hjælp af KLAR-metoden.

Erfaringer

  • Medarbejderne erfarer, at indsatsen er blevet mere ensartet for borgeren, hvilket har resulteret i at kvaliteten af indsatsen er forbedret. Derudover giver medarbejderne udtryk for, at kontinuiteten i indsatsen giver bedre mulighed for et godt kendskab til borgeren, og at denne viden kan bruges aktivt i motiveringen til rehabiliteringsforløbet.
  • Medarbejderne giver udtryk for, at specialteams foretrækkes frem for at alle medarbejdere har samme ansvar for rehabilitering.
  • Journalaudits har vist, at kvaliteten af dokumentationen i Cura er øget efter de ændringer, der er foretaget. Medarbejderne dokumenterer nu de rigtige steder, skriver relevant, præcis og brugbar information, sender kun en brøkdel af de beskeder og opgaver, de gjorde før og det er blevet nemmere og hurtigere at dokumentere.
  • Kvaliteten af talegenkendelse og oplæsningsteknologi er tilsvarende den skrevne dokumentation. Derudover vurderes det, at kvaliteten øges, fordi mange medarbejdere har skrive- og læsevanskeligheder, hvilket brugen af den nye teknologi kompenserer for.

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  1. KLAR-metoden har været tidskrævende, men det har været rigtig godt givet ud og det har givet et godt resultat. Metoden kan derfor anbefales til andre kommuner, da den sikrer inddragelse af medarbejdere fra ældreplejen, sammenhæng på tværs af instanser og bedre forståelse for hinandens arbejdsgange.
  2. Appen AppWriter er blevet taget godt imod både af medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder, men også af medarbejdere uden. Appen har derfor et potentiale og kan være et værktøj for alle medarbejdere.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden