xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Øvre dysfagi (synkebesvær) - opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Den nationale kliniske retningslinje om øvre dysfagi forholder sig til opsporingsprocedurer, udredningsmetoder, måltidsassistance, træning i spise- og drikkeaktiviteter, mundhygiejne, sensomotorisk træning af tungen samt hensigtsmæssig og sikker afcuffning og eventuelt dekanylering.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 17 DEC 2015

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af opsporing, udredning og behandlingen af øvre dysfagi med henblik på at øge patientsikkerheden, dvs. mindske komplikationer, som kan medføre øget sygelighed og død, samt sikre ernæringstilstanden. 

Det er vigtigt at understrege, at retningslinjen kun omfatter udvalgte og velafgrænset kliniske problemstillinger. Der er således tale om ’punktnedslag i patientforløbet’, hvorfor retningslinjen ikke kan stå alene i forhold til indsatsen for personer med øvre dysfagi, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger med videre på området.

Retningslinjen er genvurderet i 2018

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2018.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for øvre dysfagi (synkebesvær) - opsporing, udredning og udvalgte indsatser (pdf)

National klinisk retningslinje for øvre dysfagi (synkebesvær) - opsporing, udredning og udvalgte indsatser (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Vejledning til MAGIC

Vejledning til MAGIC

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

'Evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser og risk og bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgebeskrivelse

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2018)

Baggrundssøgning

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts