xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Specialeplan for anæstesiologi

Kort specialebeskrivelse

Anæstesiologi omfatter:

  1. Anæstesi, herunder den præoperative forberedelse, samt per- og postoperativ overvågning og behandling, herunder behandling af akutte smerter samt
  2. Intensiv medicinsk terapi med overvågning, diagnostik og behandling af kritisk syge patienter.

Herudover varetager specialet opgaver relateret til den akutte medicinske indsats i sygehusets akutte beredskab og den præhospitale indsats, herunder transport og behandling af kritisk syge patienter, præhospital traumebehandling og katastrofemedicinsk intervention.

Desuden indgår specialet i det multidisciplinære samarbejde omkring diagnostik og behandling af de kroniske non-maligne smertetilstande og den palliative medicin.

Gældende specialevejledning

Placering af specialfunktioner i specialet samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen:

Specialevejledning for Anæstesiologi den 3. januar 2024

Datoen afspejler den seneste opdatering af specialevejledningen. Ændringer er ofte nye godkendelser eller flytning af funktioner eller matrikler mm., ligesom der kan være tale om mindre redaktionelle ændringer.

Materiale

Børnehjertekirurgi

Som led i den løbende opfølgning vedrørende varetagelse af specialfunktioner og i relation til den igangværende revision af specialeplanen har Sundhedsstyrelsen i dialog med faglige og administrative repræsentanter fra Region Midtjylland og Region Hovedstaden gennemgået varetagelsen af operationer for medfødte misdannelser af hjertet og/eller de store kar (børnehjertekirurgi) hos børn og unge under 18 år.

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at børnehjertekirurgien i Danmark fremadrettet kun skal varetages på Rigshospitalet. Udover hjertekirurgiske indgreb hos børn og unge under 18 år, samt hjertekirurgiske indgreb for medfødte hjertemisdannelser (GUCH) hos voksne, vil samlingen også omfatte invasive kateterbaserede kardiologiske procedurer hos samme patientgruppe samt fødsel hos udvalgte gravide, der bærer foster med kompliceret hjertesygdom.

Samlingen af børnehjertekirurgi på Rigshospitalet vil ske med udgangen af 2016.

Børnehjertekirurgi samles på Rigshospitalet

Historiske specialevejledninger, specialeplan

Specialevejledning for anæstesiologi af den 14. august 2023

Specialevejledning for anæstesiologi af den 18. januar 2023

Specialevejledning for anæstesiologi af den 10. maj 2021

Specialevejledning for anæstesiologi af den 3. juli 2020

Specialevejledning for anæstesiologi af den 20. februar 2019

Specialevejledning for anaestesiologi af den 6. november 2018

Specialevejledning for anaestesiologi af den 27. juni 2018

Specialevejledning for anaestesiologi af den 4. juni 2018

Specialevejledning for anaestesiologi af den 3. april 2018

Specialevejledning for anaestesiologi af den 19. januar 2018

Specialevejledning for anæstesiologi af den 1 december 2017

Specialevejledning for anæstesiologi af den 3 oktober 2017

Specialevejledning for anæstesiologi af den 1 juni 2017

Specialevejledning for anaestesiologi af den 9 september 2016

Specialevejledning for anaestesiologi af den 6 juli 2016

Specialevejledning for anaestesiologi af den 10 december 2015

Specialevejledning for anaestesiologi af den 30 november 2015

Specialevejledning for anaestesiologi af den 20 november 2015

Specialevejledning for anaestesiologi af den 1 september 2015

Specialevejledning for anaestesiologi af den 17 august 2015

Specialevejledning for anaestesiologi af den 23 juni 2015

Specialevejledning for anaestesiologi af den 19 februar 2015

Specialevejledning for anaestesiologi af den 8 juli 2014

Specialevejledning for anaestesiologi af den 21 juni 2013

Specialevejledning for anaestesiologi af den 25 april 2013

Specialevejledning for anaestesiologi af den 15 april 2013

Specialevejledning for anaestesiologi af den 20 november 2012

Specialevejledning for anaestesiologi af den 16 november 2012

Specialevejledning for anaestesiologi af den 24 august 2012

Specialevejledning for anaestesiologi af den 12 oktober 2011

Specialevejledning for anaestesiologi af den 15 juni 2011

Specialevejledning for anaestesiologi af den 22 december 2010

Specialevejledning for ansaestesiologi af den 22 juni 2010

Sundhedsstyrelsens vejledning om specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet fra 2001 (gældende til 1/1-11)

Historisk specialerapport

Specialerapporten fra 2008 er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige og faglige selskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen. Specialerapporten dannede i sin tid udgangspunkt for udarbejdelsen af specialevejledningen, men er ikke siden blevet opdateret: Specialerapport for anæstesiologi

Opdateret 03 JAN 2024