xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

De første 1000 dage: ulighed i sundhed

Uligheden i sundhed blandt danskerne har stort set ikke ændret sig de sidste 10 år. Uligheden følger børnene ind i voksenlivet. Blandt andet viser Sundhedsstyrelsen rapporter, at risikoen for en for tidlig fødsel stiger, jo kortere uddannelse moderen har. Hvis et barn fødes for tidligt, øger det risikoen for, at barnets fysiske og mentale trivsel påvirkes negativt. Dette kan du læse mere om i Sundhedsstyrelsens rapporter om ulighed.

Social ulighed i sundhed og sygdom 2021

Rapporten indeholder analyser af 67 indikatorer, der er blevet krydset med befolkningens uddannelsesbaggrund. Resultaterne giver indblik i den sociale ulighed i både årsager, forekomst og konsekvenser af sygdom. Statusrapporten vil fremover udkomme hvert fjerde år, så det bliver muligt at følge udviklingen i den sociale ulighed i sundhed i Danmark. 

Læs rapporten: Social ulighed i sundhed og sygdom Udviklingen i Danmark i perioden 2010 – 2017

Indsatser mod ulighed 2021

Rapporten er en forskningsbaseret opdatering af evidens om indsatser mod ulighed i sundhed, og skal bidrage med viden om, hvordan kommuner, regioner, stat, erhvervsliv og civilsamfund kan fremme mere lighed i sundhed.

Læs rapporten om ulighed i sundhed

Opdateret 27 JAN 2022