xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forskningstræning i speciallæge­uddannelsen

Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen.

03 APR 2014

Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen.

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Rammerne for forskningstræning

Speciallægeuddannelsen indeholder blandt andet et forskningstræningsmodul. Modulet er rettet mod at træne rollen som akademiker/forsker og underviser, samt mod at udvikle de kommende speciallægers forskningsbaserede tilgang til at løse sundhedsvæsenets opgaver.

Vejledningen beskriver rammerne for modulets indhold. Modulet er sat til 20 normale arbejdsdage, der er fordelt på kursusdage, selvstændigt arbejde med et mindre projekt samt vejledning og vurdering.

Vejledningen er blandt andet opdateret med en anvisning på, hvornår de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse kan dispensere for hele eller dele af forskningstræningsmodulet.