xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Narkotikasituationen i Danmark

Sundhedsstyrelsen offentliggør årsrapport for 2014 over narkotikasituationen i Danmark. Rapporten viser, at antallet af narkorelaterede dødsfald er stabilt, men der er stigning i antallet af forgiftninger.

11 DEC 2014

Sundhedsstyrelsen offentliggør årsrapport for 2014 over narkotikasituationen i Danmark. Rapporten viser, at antallet af narkorelaterede dødsfald er stabilt, men der er stigning i antallet af forgiftninger.

Antallet af stofmisbrugere, som dør af deres misbrug, er stabilt. I 2013 blev registreret 213 narkotikarelaterede dødsfald i Danmark, mens det tilsvarende tal i 2012 var 210. I perioden 1994-2011 lå tallet på omkring 250 dødsfald om året, dog med 285 narkotikarelaterede dødsfald i 2011. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens årsrapport over narkotikasituationen i Danmark og Rigspolitiets register over narkotikarelaterede dødsfald.

Langt de fleste af de narkotikarelaterede dødsfald skyldes forgiftninger med illegale stoffer. Ud af de 213 narkotikarelaterede dødsfald i 2013 skyldes 77 procent forgiftninger med et eller flere stoffer. De øvrige 23 procent skyldes en anden form for narkotikarelateret død – for eksempel vold, anden ulykke end forgiftninger, sygdom eller ukendt dødsårsag.

Flere forgiftninger

Selvom antallet af dødsfald er stabilt, bliver der samtidig registreret flere forgiftninger på landets skadestuer. Antallet af registrerede forgiftninger som følge af illegale stoffer topper i 2013 med 2194 registrerede henvendelser.

Stigningen i forgiftninger de senere år ses især blandt de ældre over 30 år. Blandt de yngre ses der typisk forgiftninger med hash og centralstimulerende stoffer, mens forgiftninger med opioider og blandinger med flere stoffer hyppigst forekommer blandt de ældre.

Links

Rapporten: Narkotikasituationen i Danmark (2014)

Der er i de senere år taget en række nye initiativer for at forebygge dødsfald blandt stofmisbrugere i Danmark. Blandt andet har Sundhedsstyrelsen udsendt to vejledninger til sundhedspersonalet om, dels hvordan man skal behandle akutte rusmiddelforgiftningers, som især optræder ved et blandingsmisbrug af stoffer og dels om behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer.

Rapport: Forebyggelsespakke om stoffer (2013) Rapporten anbefaler hvilke indsatser, kommunerne bør prioritere i deres forebyggende og opsporende arbejde blandt unge

Vejledning om den lægelige behandling af akutte rusmiddelforgiftninger (2012)

Vejledning om behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer (2012)