xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

81 % af alle kræftpatienter kom i behandling inden for den anbefalede tid i 3. kvartal

Størstedelen af danske kræftpatienter bliver behandlet inden for Sundhedsstyrelsens anbefalede standardforløbstider, men der er regionale forskelle. Det viser opgørelsen for 3. kvartal 2018.

30 NOV 2018

Størstedelen af danske kræftpatienter bliver behandlet inden for Sundhedsstyrelsens anbefalede standardforløbstider, men der er regionale forskelle. Det viser opgørelsen for 3. kvartal 2018.

Sundhedsdatastyrelsen har opgjort forløbstiderne på kræftområdet i 3. kvartal 2018. Opgørelsen viser, at 8 ud af 10 kræftpatienter på landsplan bliver behandlet inden for standardforløbstiderne, som er de faglige rettesnore for, hvor langt et kræftforløb bør vare. Andelen har ligget stabilt i 2018. Sundhedsstyrelsens vurdering er, at udviklingen overordnet set er positiv.

”Vi ser overordnet positivt på hospitalernes arbejde med kræftpakkerne. Patienter med kræft skal sikres den samme behandlingskvalitet og have mulighed for hurtig behandling uanset, hvor i landet de bor, og hvilken form for kræftsygdom de har. Derfor følger vi udviklingen tæt og har bedt udvalgte regioner om at redegøre for udviklingen i 3. kvartal”, siger centerchef Janet Samuel.

Opgørelsen viser, at der er regionale forskelle på, hvor hurtigt patienterne kommer i behandling. De varierer i 3. kvartal 2018 fra 73 % i Region Sjælland til 86 % i Region Syddanmark, set ud fra andelen af regionernes samlede registrerede forløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden.

Sundhedsstyrelsen følger hvert kvartal op på Sundhedsdatastyrelsens opgørelser over, hvor mange patienter med mistanke om kræft der bliver undersøgt og behandlet inden for standardforløbstiderne.

”Det er væsentligt at understrege, at standardforløbstiderne er faglige anbefalinger, som vi ikke forventer, kan overholdes ved alle patienter. Det er vigtigt at inddrage patientens individuelle situation og præferencer. En række patienter kan have andre konkurrerende sygdomme, særligt komplicerede forløb eller de har måske selv et ønske om ekstra betænkningstid, før de begynder en kræftbehandling. Derfor vægter vi den individuelle vurdering af høj faglig kvalitet højt, og er bevidste om, at en længere forløbstid ikke nødvendigvis betyder unødig ventetid”, siger Janet Samuel.

Resultater for 3. kvartal 2018

  • Over 32.300 patienter blev undersøgt i pakkeforløb for mistanken om en kræftsygdom i 3. kvartal 2018.
  • Hos 8.551 af disse patienter viste undersøgelserne, at de havde kræft, eller at der fortsat var mistanke om kræft.
  • 81 % af alle kræftpatienter, der gennemførte et pakkeforløb for kræft i 3. kvartal 2018, kom i behandling inden for Sundhedsstyrelsen faglige anbefalinger. Det er samme andel som i 1. og 2. kvartal 2018.

Sundhedsstyrelsens kommentering af Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 3. kvartal 2018

Sundhedsstyrelsens information om pakkeforløb

Sundhedsdatastyrelsen har opgjort tallene for forløbstiderne på kræftområdet, 3. kvartal 2018