xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Patienter får guide til deres forløb med brystkræft og lungekræft

Sundhedsstyrelsen har revideret pakkeforløb for brystkræft og lungekræft. Patienterne har været inddraget mere end tidligere i udarbejdelsen af pakkeforløbene og har også fået deres eget materiale, der beskriver det forløb, de skal i gennem.

20 JUN 2018

Sundhedsstyrelsen har revideret pakkeforløb for brystkræft og lungekræft. Patienterne har været inddraget mere end tidligere i udarbejdelsen af pakkeforløbene og har også fået deres eget materiale, der beskriver det forløb, de skal i gennem. Som noget nyt er kræftforløbet beskrevet samlet lige fra udredning til opfølgning og med mere fokus på rehabilitering og håndtering af senfølger end i de tidligere pakkeforløb.

De to pakkeforløb for lungekræft og brystkræft beskriver de undersøgelser, som patienter skal igennem, hvis der er mistanke om kræft, og de behandlinger, som tilbydes, hvis de får konstateret kræft. Som noget nyt er materialet til fagfolkene suppleret med en tilsvarende information specifikt målrettet patienterne, så de også kan se, hvordan deres forløb kan se ud.  

”Vi vil gerne tage patienterne i hånden i den periode, hvor de er bange for at de måske har kræft og fortælle dem, hvad der skal ske, og hvilke undersøgelser de skal igennem. Vi håber, at det betyder, at både patienter og sundhedspersonale får det bedst mulige overblik over kræftpakkeforløbet”, siger sektionsleder Astrid Nørgaard. 

Revisionen af pakkeforløbene er aftalt i Kræftplan 4 – patienternes kræftplan. Sundhedsstyrelsen er i 2018 gået i gang med at revidere 7 yderligere pakkeforløb. 

Sammenhæng i forløbet

Patienter og pårørende repræsentanter har siddet med ved bordet sammen med de førende fagfolk på området. 

”Vi har lagt vægt på, at gennemgangen af pakkeforløbene for brystkræft og lungekræft skulle foregå i samarbejde med både patienter, pårørende og repræsentanter fraregioner, kommuner, almen praksis og de faglige miljøer på området. Vi håber, at patienterne i højere grad vil opleve, at deres behov og ønsker er tænkt ind i forløbet. Samtidig er den brede arbejdsgruppe med til at sikre, at der er set på sammenhængen i hele forløbet for patienten, på tværs af almen praksis, sygehus og kommune, lige fra de første undersøgelser man skal igennem, til behandling og opfølgning, inklusive rehabilitering.” siger sektionsleder Astrid Nørgaard.

De opdaterede pakkeforløb sætter dermed ekstra fokus på at se på hele patientforløbet for kræftpatienter. Derudover skal de fortsat sikre, at patienterne ikke skal opleve unødig ventetid og er sikret en høj faglig kvalitet i deres forløb og en forbedret kræftoverlevelse.

Pakkerne er fremtidssikrede

Som led i arbejdet med pakkerne, er der truffet aftale med de multidisciplinære cancergrupper, som er de faglige ekspertgrupper på området om, at det faglige indhold (som fx hvilke behandlingsmuligheder mv. der anbefales) beskrives i deres kliniske retningslinjer, som løbende opdateres. Tanken er således, at pakkerne henviser til de kliniske retningslinjer hvad angår konkrete undersøgelser og behandlinger for hver kræftform, således at det faglige indhold i pakken hele tiden afspejler den nyeste viden på området. 

Se pakkeforløb for brystkræft

Se pakkeforløb for lungekræft

Læs mere om pakkeforløb for kræft