xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsen følger udviklingen i Ukraine tæt

Enheden for Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i Ukraine tæt. Det sker i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, der løbende holder sig opdateret om situationen ved de 4 kernekraftværker, som er i drift i Ukraine, samt ved det nedlagte kernekraftværk i Tjernobyl.

04 MAR 2022

Natten til 4. marts indledte russiske styrker artilleribeskydning af området ved kernekraftværket Zaporizhzhya. Der er til dato ikke konstateret tegn på udslip fra kernekraftværkerne i Ukraine eller regional spredning af radioaktive stoffer. Heller ikke fra Zaporizhzhya. 

Tæt samarbejde mellem myndigheder

I Danmark er det Beredskabsstyrelsen, der foretager løbende måling af strålingsniveauet i Danmark for at kunne konstatere eventuel forhøjet stråling fra radioaktive stoffer i luften, der kan stamme fra uheld eller ulykker på eksempelvis kernekraftværker. 

På baggrund af blandt andet Beredskabsstyrelsens overvågning af strålingsniveauer og prognoser for spredning af radioaktive stoffer udformer Sundhedsstyrelsen sundhedsfaglig rådgivning.

”Sundhedsstyrelsen samarbejder med Beredskabsstyrelsen, og med et netværk af europæiske strålebeskyttelsesmyndigheder, herunder de ukrainske myndigheder. Vi har et stærkt dansk stråleberedskab og følger situationen i Ukraine nøje”, siger chefkonsulent Kresten Breddan. 

Ingen anbefaling om brug af jod i Danmark

Ved uheld eller hændelser på et kernekraftværk, hvor den beskyttende kappe omkring selve atomreaktoren (reaktorindeslutningen) tager skade, kan der være risiko for udslip af en række forskellige radioaktive stoffer, herunder også radioaktivt jod. 

Brug af jodtabletter, der kan imødegå radioaktivt jod, vil kun være relevant, hvis den situation skulle opstå, hvor personer fra Danmark skal udsendes til indsatser i dele af Ukraine eller tilgrænsende områder, under et pågående eller truende udslip fra et af de nukleare anlæg i Ukraine.

”Det er Sundhedsstyrelsen, der på baggrund af operative kriterier og Beredskabsstyrelsens spredningsprognoser afgør, hvornår jodtabletter skal tages i brug og af hvem. I den aktuelle situation anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke, at man indtager jodtabletter i Danmark forebyggende. Her er vi på linje med myndigheder i resten af Europa, samt WHOs retninglinjer”, siger chefkonsulent Kresten Breddam. 

Når Sundhedsstyrelsen ikke finder, at der er sundhedsmæssige grunde til at anbefale eller tilbyde jodtabletter til den danske befolkning, skyldes det, at der er stor afstand til de nærmeste kernekraftværker i Ukraine (mere end 900 km fra dansk område). Skulle der ske et udslip, er fortyndingseffekten i atmosfæren så stor, at der ikke vil være en forebyggelsesgevinst ved anvendelse af jodtabletter i Danmark. Internationalt anbefales uddeling af jod kun inden for en afstand af 100-200 km fra et ulykkesramt kernekraftværk.

Læs mere om situation og udvikling i Ukraine

Her kan du læse mere

De ukrainske myndigheder bidrager åbent med information om sikkerheden ved kernekraftværkerne på Ukrainsk territorie til rådighed for offentligheden:

 

State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine

 

Ansvarsfordeling af opgaver 

 

Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen leder det operative beredskab og opgaverne vil bl.a. være at informere myndigheder, befolkning og presse om situationen ved en nuklear hændelse, at måle strålingsniveauerne i Danmark og Grønland og at gennemføre beregninger og prognoser for spredning af radioaktive stoffer. Beredskabsstyrelsen lagrer den danske beholdning af jodtabletter. 

 

Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside

 

Sundhedsstyrelsen 

Sundhedsstyrelsen har ansvaret for strålebeskyttelse og opgaverne omhandler bl.a. kommunikation og rådgivning om strålebeskyttelsesforanstaltninger til myndigheder, befolkningen og presse. Sundhedsstyrelsen afgør på baggrund af operative kriterier, samt Beredskabsstyrelsens spredningsprognoser hvornår jodtabletter skal tages i anvendelse og af hvem. 

 

Læs mere om Sundhedsstyrelsens beredskab

 

IAEA

Sundhedsstyrelsen følger derudover samarbejdet omkring udveksling af information mv. i EU, IAEA (International Atomic Energy Agency, Det Internationale Atomenergiagentur) og med de øvrige nordiske myndigheder. IAEA udsender daglige pressemeddelelser om situationen i Ukraine:

 

IAEA press releases