xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Medicin skal ikke være førstevalg i behandlingen af børn og unge, der lever med overvægt

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har foretaget en vurdering af brugen af lægemidlet Wegogy til behandling af overvægt hos børn og unge. Vurderingen er, at behandling med Wegovy til børn og unge ikke skal være førstevalg, og at behandlingen bør varetages af en børnelæge med erfaring i behandling af svær overvægt hos børn og unge.

27 NOV 2023

Vurderingen er, at brug af Wegovy til børn og unge ikke skal være førstevalgsbehandling.

”Ikke-medicinsk behandling i form af en livsstilsintervention skal fortsat være førstevalget ved behandlingen af svær overvægt hos børn og unge”, siger enhedschef Maria Herlev Ahrenfeldt.

Hvis det vurderes, at barnet eller den unge skal behandles med Wegovy, bør behandlingen varetages af en børnelæge med særlig erfaring i behandling af børn og unge med svær overvægt, og det skal aldrig være en enkeltstående behandling.  Når man kombinerer behandling med Wegovy med en livstilsintervention hos børn og unge på 12 år og derover, er der et gennemsnitligt vægttab på 15 % blandt deltagerne.

Sundhedsstyrelsens vurdering er desuden, at behandling med Wegovy er dyr – med mere end 2.000 kr. pr. måned. Det kan dog ikke udelukkes, at de gavnlige virkninger for enkelte børn og unge, når lægemidlet bliver brugt som supplement til øvrig behandling af svær overvægt, opvejer den høje pris.

”Der er en begrænset klinisk erfaring med at bruge Wegovy og sammenholdt med en manglende opgørelse af langtidseffekter i denne målgruppe, gør det at behandling af Wegovy bør bruges med omtanke, og bør varetages af en børnelæge i pædiatri med særlig erfaring i behandling af børn og unge med svær overvægt. Med denne præparatanmeldelse håber vi på at give en rettesnor for, hvordan man kan agere som læge,” siger Maria Herlev Ahrenfeldt.

Ligesom som for voksne, ophører effekten, så snart behandlingen med Wegovy stopper. Derudover er der hos voksne, der blev behandlet med Wegovy, set et fald i fedtfri masse. Hvis det også ses hos børn og unge, kan det potentielt have negative konsekvenser for normal vækst og udvikling.

Den enkelte læge har kunnet udskrive Wegovy til børn og unge på 12 år og derover, hvis de fandt det nødvendigt. Selvom antal brugere af Wegovy på 0-17 år er steget fra 6 børn og unge i december 2022 til 82 i august 2023, så er det fortsat et lille antal børn og unge, der sættes i behandling. Sundhedsstyrelsens forventning er, at det fortsat kun vil være en lille gruppe børn og unge, der vil få udskrevet Wegovy.

Læs præparatanmeldelsen af Wegovy - udvidet indikation; børn og unge ≥12 år

Livsstilsintervention

Livsstilsintervention ved svær overvægt forstås i denne præparatanmeldelse som en helhedsorienteret indsats med det formål, at børn opnår en sundere vægt og en hensigtsmæssig vægtudvikling samt bedre livskvalitet og trivsel – primært gennem ændret sundhedsadfærd i form af sundere vaner.

De sundere vaner har fokus på mad-, måltids- og fysisk aktivitetsvaner, men omfatter også vaner omkring søvn, stillesiddende tid, stress, rygning og alkohol samt psykosociale problemstillinger.

Reference: Livsstils- intervention ved svær overvægt