xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny model skal finde børn med psykisk mistrivsel tidligere

Det er nu muligt at søge om midler til at udvikle og afprøve en model for tidlig opsporing af psykisk mistrivsel og tidlige tegn på psykisk lidelse hos børn og unge i grundskolen.

15 SEP 2023

Et stigende antal børn og unge mistrives, og mere end hvert syvende barn eller ung får mindst én psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. Psykisk mistrivsel og psykisk lidelse hos børn og unge kan have store konsekvenser. Det kan påvirke deres udvikling og evne til at fungere i skolen, sammen med venner eller derhjemme hos familien. En tidlig indsats kan hjælpe dem med at få den rette behandling og dermed forebygge, at de får det værre. 

Lærere og pædagoger i grundskolen oplever børnene og de unge i hverdagen og kan derfor spille en vigtig rolle i at blive opmærksomme på begyndende tegn på psykisk mistrivsel og sammen med forældrene få barnet eller den unge videre til den rette hjælp, når der er behov for det. Sundhedsstyrelsen har derfor, i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og en række eksperter, udarbejdet en model, som skal hjælpe personalet i grundskolen med at opspore begyndende psykisk mistrivsel.

”Med modellen ønsker vi at skabe højere grad af fælles forståelse og sprog om børn og unge i psykisk mistrivsel i grundskolen. Vi håber at modellen og de præsenterede redskaber kan understøtte, at flere børn og unge i fremtiden får den rette indsats i rette tid. Nu indbyder vi kommunerne til at afprøve modellen, så vi fremadrettet anbefaler en model, som er anvendelig i praksis”, fortæller Laura Toftegaard Pedersen, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

Modellen beskriver bl.a., hvordan kommuner og skoler kan anvende evidensbaserede og strukturerede metoder til afdække psykisk mistrivsel og tidlige tegn på psykiske lidelser hos børn og unge. Ligesom modellen indeholder anbefalinger om etablering af kendte handleveje for det pædagogiske personale. Det gælder helt fra en ansat på skolen får den første bekymring om mistrivsel, og frem til at et barn eller en ung eventuelt skal henvises til et lettere behandlingstilbud i kommunen.

”Modellen skal ses i sammenhæng med initiativet om et lettere behandlingstilbud til børn og unge, som kommunerne kommer til at have fra 2024 og frem. De redskaber vi præsenterer i modellen kan bl.a. anvendes til at vurdere, hvilke børn og unge, der har brug for hjælp fra det let tilgængelige tilbud”, fortæller Laura Toftegaard Pedersen, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

Med denne pulje har kommunerne mulighed for at prøve en model, der kan styrke deres arbejde med tidlig indsats, og opsporing af børn og unge med psykisk mistrivsel og tidlige tegn på psykiske lidelser. Ansøgerne af puljen opfordres til at udvikle, hvordan modellen kan implementeres, så den bliver anvendelig i grundskolen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningerne skal være modtaget af Sundhedsstyrelsen senest den 27.oktober 2023

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af en eller flere kommuner i samarbejde med de skoler, der skal gennemføre afprøvningen. Puljen kan med fordel søges i samarbejde med en forskningsinstitution eller andre lignende offentlige, semioffentlige eller private aktører.

Find mere information om puljen

Læs mere om puljen og find ansøgningsskemaer

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

 Nyt på sundhedsområdet