xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vurderingen af vægttabsmedicinen Wegovy er opdateret på baggrund af det nye SELECT-studie

IRF i Sundhedsstyrelsen har opdateret præparatanmeldelsen af Wegovy efter, at der er publiceret et nyt studie, der undersøger Wegovys effekt på hjerte-kartilfælde (SELECT-studiet). Det nye studie giver ikke anledning til, at Sundhedsstyrelsen mener, at patienter med hjerte-kar-sygdom og overvægt skal tilbydes behandling med Wegovy.

06 JUN 2024

IRF i Sundhedsstyrelsen anmelder nye lægemidler, der har relevans for almen praksis. Hvis der kommer nye studier om en medicin, der kun har været kort tid på markedet, vurderer IRF som i dette tilfælde, om det giver mening at revurdere præparatanmeldelsen for at se, om den nye information har betydning for patienterne. Da der er kommet et nyt større studie om Wegovy, er præparatanmeldelsen derfor genbesøgt.

”Det er fortsat vores vurdering, at Wegovy bør have en begrænset rolle i behandling af borgere med svær overvægt, eller overvægt og hjerte-kar-sygdom. Vi mener, at patienter kun bør starte op med Wegovy i få tilfælde efter lægelig vurdering,” siger enhedschef Maria Herlev Ahrenfeldt.

Det nye SELECT-studie, som IRF har vurderet, undersøger Wegovys effekt på hjerte-kartilfælde hos mere end 17.000 patienter med hjerte-kar-sygdom og overvægt. Studiet har nogle begrænsninger i forhold til, at der er et stort frafald og manglende transparens i rapportering af nogle af effektmålene.

”Ud fra SELECT-studiet har vi estimeret, at 65 patienter med hjerte-kar-sygdom og overvægt skal behandles i 4 år for at undgå ét ekstra hjerte-kartilfælde. Det ligger over grænsen for, hvad der er en klinisk relevant forskel ifølge Medicinrådet. Derfor bør hjerte-kar-sygdom ikke være indikation for opstart af behandling,” siger Maria Herlev Ahrenfeldt.

Studiet viser, ligesom andre studier af Wegovy, at vægttabet ved behandling med Wegovy ser ud til at stagnere efter 1 års behandling. Vægten øges igen, hvis man ophører med at tage Wegovy, til trods for, at man fortsætter med kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet. Derfor må det formodes, at der er tale om en livslang behandling, hvor der kun er mærkbar effekt på vægten det første år.

Præparatanmeldelse af Wegovy

Studieanmeldelse af SELECT-studiet

Hvad er en præparatanmeldelse?

Sundhedsstyrelsen anmelder nye lægemidler, der kan bruges af almen praksis. Formålet er at klæde de praktiserende læger på til at bruge nye lægemidler og vejlede dem i, hvilken plads lægemidlet bør få i behandlingen af en given tilstand eller sygdom.

Præparatanmeldelser udarbejdes af Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen og bygger på en gennemgang af det nye lægemiddels effekt, bivirkninger og pris – og en sammenligning med andre relevante behandlingsalternativer. Præparatanmeldelserne bliver typisk opdateret, hvis der kommer ny relevant forskning om lægemidlet.