xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ældrevenlige byer

Formålet med ansøgningspuljen er at yde tilskud til en ældrevenlig indretning af byrum til gavn for ældres sundhed, trivsel og indsatsen mod ensomhed.

Søg puljen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er ældre borgere fra og med 65 år.

Projektperiode

1. januar 2024 til 31. december 2026

Hvad kan der søges støtte til?

Midlerne kan blandt andet anvendes til frikøb af medarbejdere, der skal arbejde med forskellige aktiviteter til involvering af målgruppen i indretningen af ældrevenlige byrum. Fx:

  • Udarbejdelse af handleplan
  • Udarbejdelse af kommunikationsplan og informationsmateriale
  • Gennemførelse af interview, fokusgrupper mv.
  • Gennemførelse af område-observationer
  • Gennemførelse af brugerrejse-observationer
  • Udarbejdelse af bylivsfortællinger

 Midlerne kan ikke anvendes til at dække udgifter til anlæg, ombygning og renovering.

Midler til fordeling

30,6 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalvis. Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne

Finanslovskonto

§ 15.85.37.10

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet december 2023. 

Opdateret 01 SEP 2023