xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn

Formålet med puljen var at støtte uhelbredeligt syge børn og deres familier i form af aflastningstilbud og/eller rekreation undervejs i et sygdomsforløb. Det kan være i faser, hvor den svære sygdom præger barnet og familiens hverdagsliv, eller i den sidste tid i sygdomsforløbet.

Arbejdet er afsluttet med udgivelse af evalueringer oktober 2018:

Evalueringer af palliativ indsats til børn og familier

Baggrund

Målgruppen for satspuljen var uhelbredeligt syge børn og deres familier, som er i en svær situation og kan have behov for aflastning.

Aflastningstilbuddet skal kunne tilbyde barnet og familien ophold af kortere varighed, hvor der fokuseres på at fremme livskvalitet ud fra en tværfaglig tilgang. Institutionen skal særligt kunne tilbyde støtte, undervisning og rådgivning til familien inden for det sundhedsfaglige, sociale, fysiologiske (motoriske), pædagogiske og psykologiske område. Aflastningstilbuddet skal desuden kunne understøtte den behandling, som er igangsat af den behandlende afdeling.

Udmøntningen skete som en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2015-2018, hvor der var afsat 12 mio. kr. til at afprøve aflastningstilbud med et sundhedsfagligt indhold til familier med uhelbredeligt syge børn.

Ansøgningsfrist

12. juni 2015 kl. 12.00.

Ansøgningsmaterialer

Satspuljeopslag: Aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Opdateret 16 NOV 2018