xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Etablering af center for kompliceret sorg

I satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2016 – 2019 blev der afsat midler til at etablere et center for kompliceret sorg. Sundhedsstyrelsen har udmøntet 8 millioner kr. til Børn, Unge og Sorgs Rådgivnings- og Forskningscenter til at etablere, drive og forankre centeret i perioden 2016 – 2018.

Baggrunden for etableringen af centeret er, at professionelle aktører i kommuner og regioner mangler viden og kompetencer til på kvalificeret vis at hjælpe mennesker med kompliceret sorg eller mennesker i risiko for at udvikle det. 

Centrets formål og opgaver

Formålet med centret er at sikre viden og kompetencer som grundlag for, at professionelle inden for sorgområdet kan forebygge, afdække og sætte tidligst muligt og kvalificeret ind i forhold til mennesker med kompliceret sorg. 

Det kræver, der bliver indsamlet, systematiseret og formidlet viden til sorgområdets aktører i regioner og kommuner. For at understøtte effekten af indsatser skal forskning på området styrkes og koordineres i forhold til metodeudvikling af behandlingsindsatsen. Endvidere skal der ske kompetenceopbygning blandt professionelle i behandlingen af mennesker med kompliceret sorg. Disse udviklingsområder bliver centrets centrale opgaver. 

Puljeopslag

Ansøgningsskema 1-4

Opdateret 16 NOV 2018