xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demensrejsehold med fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin 2022

Sundhedsstyrelsen inviterer igen kommuner og private, herunder selvejende organisationer på ældreområdet til at søge om et forløb med Sundhedsstyrelsens demensrejsehold med fokus på at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin i ældreplejen.

Med finansloven for 2020 blev der afsat i alt 20. mio. kr. til videreførelse af demensrejsehold med særligt fokus på reduktion af forbruget af antipsykotisk medicin.

Demensrejseholdet afvikler et praksisnært læringsforløb for en læringsgruppe bestående af nøglepersoner, herunder relevante ledere, demenskoordinator og sygeplejersker på de deltagende plejecentre og hjemmeplejeenheder. Demensrejseholdet arbejder med de enkelte plejeenheder i ca. 16-20 uger.

Udmøntning af puljen

Puljen blev offentliggjort den 7. august 2020 med ansøgningsfrist den 2. oktober 2020.

Sundhedsstyrelsen har modtaget 15 ansøgninger. Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund har Sundhedsstyrelsen udvalgt 14 ansøgere, da de alle opfylder de kriterier, der er beskrevet i udmøntningsmaterialet.

I vurderingen af ansøgningerne er der lagt vægt på, i hvor høj grad nedenstående kriterier skønnes opfyldt:

 • I hvilken grad ansøger kan beskrive organisationens behov for et demensrejseholdsforløb, og hvordan forløbet vil styrke demensindsatsen til gavn for borgere med demens, herunder fokus på nedbringelse af forbruget af antipsykotisk medicin.
 • I hvilken grad projektet er funderet i ledelsen så fx den faglige ledelse sikrer forankring i hverdagen.
 • I hvilken grad ansøger kan redegøre for, at der sikres sammenhæng til tidligere/ igangværende forløb på demensområdet og at forløbet hænger sammen med andre relevante strategiske indsatser.

Følgende ansøgere har modtaget tilsagn

 • Allerød Kommune
 • Bornholms Kommune
 • Egedal Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Herning Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Hørsholm Kommune
 • Ikast-Brande Kommune
 • Kerteminde Kommune
 • Lejre Kommune
 • Plejecenter Thorshøj, Danske Diakonhjem (Holstebro)
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Sønderborg Kommune

Baggrund

Demensrejseholdsindsatsen, har til formål, at bidrage til at nedbringe anvendelsen af antipsykotisk medicin til mennesker, der bor på plejecenter eller modtager hjemmepleje. Indsatsen har endvidere til formål at øge medarbejdernes kompetencer med særlig fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin. Dette foregår gennem praksisnære læringsforløb, som fokuserer på konkrete udfordringer i plejen af beboere med demens såvel som organisering og samarbejde om indsatsen.

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Opdateret 11 MAR 2022