xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Eksperimentelle kræft­kirurgiske funktioner 2019

Baggrund

Med de politiske aftaler om ’Patienternes Kræftplan IV’ blev der på finansloven for 2017 afsat midler til regionerne til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi. Der blev afsat 10 millioner kroner over en fireårig periode og 2 millioner kroner årligt fra 2021 og frem.

Formålet med midlerne er at styrke erfaringsopsamlingen og tilbuddet om eksperimentel kræftkirurgisk behandling i Danmark, at sikre en høj international kvalitet i kræftkirurgien og ensartet udbredelse af nye behandlingsformer.

Hvad er eksperimentel kræftkirurgi?

En behandling kaldes eksperimentel, når der ikke findes samme grad af videnskabelig dokumentation for effekten af behandlingen som ved en etableret behandling. Ved den eksperimentelle behandling er der en vis formodning og sandsynlighed for, at indgrebet vil gavne patienten.

Eksperimentel kræftkirurgisk behandling er kendetegnet ved:

  • nye kombinationer af etablerede behandlingsprincipper (både kirurgiske og ikke-kirurgiske)
  • nye kirurgiske metoder og principper
  • nye indikatorer og/eller færre kontraindikationer (for etablerede metoder) 

Eksperimentel kirurgi har sigte på at etablere behandlingstilbud med fokus på både resektabilitet og/eller operabilitet, der sikrer patienter et tilbud om operation, de ikke får i dag. Eksperimentel kirurgi omfatter indgreb med såvel kurativt som palliativt sigte. Der er tale om kirurgisk behandling, der ikke i dag er standardtilbud hverken nationalt eller internationalt, hvilket oftest vil betyde, at den pågældende behandling ikke er anført i kliniske retningslinjer, internationale guidelines mv., og at der er sparsom evidens på området.

Ansøgningsproces

Ved denne ansøgningsrunde for 2019 får interesserede afdelinger på sygehusene i regionerne mulighed for at søge om midler til at varetage eksperimentelle kirurgiske funktioner fra en pulje på i alt ca. 3,5 mio. kr. Til at rådgive i vurderingen af de modtagne ansøgninger har Sundhedsstyrelsen etableret et fagligt udvalg kaldet ’Eksperimentelt kirurgisk udvalg’ (EKU).

I efteråret 2017 blev den første ansøgningsrunde gennemført, og her blev der uddelt for henholdsvis 1.7 og 1.5 millioner kroner for 2017 og 2018 til fem forskellige funktioner.

Det forventes, at Sundhedsstyrelsen årligt afholder en ansøgningsrunde.

Ansøgningsrunde 2019

Ansøgninger om varetagelse af eksperimentelle kræftkirurgiske funktioner indkaldes den 14. december 2018 ved udsendelse af ansøgningsmateriale til regionerne. Yderligere udsendes ansøgningsmaterialet gennem bl.a. DMCG til de multidisciplinære cancergrupper.

Ansøgningsfristen for anden ansøgningsrunde i 2018 er onsdag den 13. marts 2019 kl. 12.

Ansøgningerne behandles efterfølgende af Sundhedsstyrelsen og af EKU, og der forventes en udmelding om resultatet af kort tid herefter.

Se nærmere information i puljeopslaget 2019.

Puljeopslag 2019

Ansøgningsskema 2019 

Kommissorium for EKU

Opslag

Opslag 2019

Opslag 2020-2021

Opdateret 16 NOV 2018