xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

En styrket indsats for unge med psykoser relateret til hash eller andre stoffer

Sundhedsstyrelsen inviterer private og offentlige aktører til at søge om tilskud fra en pulje til en styrket indsats for unge med psykoser relateret til hash eller andre stoffer.

Når man som ung får en psykose, har det store konsekvenser både for den unge selv og for omgivelserne. Unge, der får en psykose, er i risiko for at afbryde deres uddannelse eller deres arbejde, blive socialt isolerede, ændre vaner, interesser mv. Et samtidigt stofmisbrug kan forstærke de negative konsekvenser.

Puljen giver derfor støtte til én eller flere offentlige eller private aktører. Pengene skal videreudvike eller udvide de eksisterende gratis tilbud, der hjælper unge, der har eller har haft en psykose relateret til hash eller andre stoffer, så de kan komme tilbage til deres hverdagsliv og uddannelse.

Under satspuljen for 2015-2018 er der afsat 3 millioner kroner til en ansøgningspulje med fokus på at styrke indsatsen over for unge, der har haft en psykose relateret til hash eller andre stoffer. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag den 15. juni 2015 kl. 12.00

Ansøgningsprocedure og materiale

Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema SKAL anvendes og udfyldes fuldstændigt. Ansøgninger, der ikke er skrevet i ansøgningsskemaet, kommer ikke i betragtning. Ansøgningen må højst fylde 10 sider.

Ansøgningen sendes elektronisk til fobs@sst.dk eller til

Sundhedsstyrelsen
Forebyggelse og borgernære sundhedstilbud
Axel Heides Gade 1
2300 København S

Ansøgningen mærkes: "En styrket indsats for unge med psykoser relateret til hash eller andre stoffer". Journalnr. 1-2613-95/1

Læs mere om krav til ansøgning i satspuljens opslag og ansøg om midler ved brug af ansøgningsskemaet:

Satspuljeopslag

Vejledning

Ansøgningsskema

Opdateret 16 NOV 2018