xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Familie­planlægnings­indsats for kvinder i den fertile alder i alkohol- og stof­behandling

Sundhedsstyrelsen har udmøntet en satspulje på 2,2 millioner kroner over perioden 2017 - 2019 til familieambulatoriet i Region Midtjylland til at udvikle en metode til at tale med kvinder om deres planer om at få børn eller ej.

Samtalen skal følges op med tilbud dels om prævention og dels om støtte, hvis kvinderne har planer om graviditet nu eller på et senere tidspunkt. Målgruppen for indsatsen er kvinder i den fertile alder, der indgår i behandling for et alkohol- og/eller stofproblem i regionens kommuner.

Udviklingen af indsatsen skal foregå i et tæt samarbejde med kommunerne, hvor indsatsen skal forankres som et systematisk led alkohol- og stofbehandlingen. 

Med satspuljeaftalen for social- og indenrigsområdet 2016 – 2019 blev der afsat en samlet satspulje på i alt 27,5 millioner kroner til en styrket indsats for gravide kvinder med alkohol- og stofproblemer. Formålet med satspuljen er at forebygge og nedbringe risikoen for medfødte rusmiddelskader hos børn. Familieplanlægningsindsatsen indgår herunder som en delindsats.  

Baggrunden for udviklingen og forankringen af indsatsen med familieplanlægning er, at kvinder med et alkohol- og/eller et stofproblem udgør en højrisiko for at udsætte deres foster for betydelig rusmiddelpåvirkning under en graviditet og dermed også risiko for, at børnene får medfødte rusmiddelskader.

Ansøgningsmateriale

Opslag af satspuljen

Vejledning til ansøgningen

Ansøgningsskema

Opdateret 16 NOV 2018