xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelse af hash­rygning på erhvervs- og produktions­skoler

Mere end 40 pct. af de 17-19-årige erhvervsskoleelever har prøvet at ryge hash, og inden for den sidste måned har omkring 9 pct. af drengene og 7 pct. af pigerne på erhvervsskolerne røget hash. Helt nye undersøgelser fra Center for Rusmiddelforskning viser, at elever på erhvervs- og produktionsskoler trives dårligere end unge på andre ungdomsuddannelser, og at de har et større brug af rusmidler. I satspuljeaftalen for sundhedsområdet for 2015-2018 er der afsat 3 mio. kr. til at støtte et eller flere projekter i at udforme eller sammensætte et undervisningsforløb, der har fokus på at forebygge hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler.  

Formålet med satspuljen er at udvikle undervisningsforløbet, så det er baseret på international og national viden og evidens om virkningsfulde metoder og materialer.

Undervisningsforløbet skal tilrettelægges, så det kan anvendes i det nye fag ”Samfund og sundhed” på erhvervsuddannelserne og imødekommer det nye fags formål og profil.

Undervisningsforløbet skal også kunne anvendes på produktionsskoler.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag den 15. juni 2015 kl. 12.00

Ansøgningsprocedure og materiale

Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema SKAL anvendes og udfyldes fuldstændigt. Ansøgninger, der ikke er skrevet i ansøgningsskemaet, kommer ikke i betragtning. Ansøgningen må højst fylde 10 sider.

Ansøgningen sendes elektronisk til fobs@sst.dk eller til

Sundhedsstyrelsen
Forebyggelse og borgernære sundhedstilbud
Axel Heides Gade 1
2300 København S

Ansøgningen mærkes: "Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler". Journalnr. 1-2613-94/1

Læs mere om krav til ansøgning i satspuljens opslag og ansøg om midler ved brug af ansøgningsskemaet:

Satspuljeopslag

Vejledning

Ansøgningsskema

Opdateret 16 NOV 2018