xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse i ældreplejen

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til at udvikle og afprøve metoder eller modeller til systematisk faglig sparring, supervision eller lignende til medarbejdere og ledere, som arbejder i ældreplejen med mennesker med kognitive svækkelser.

Søg puljen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til at udvikle og afprøve metoder eller modeller til systematisk faglig sparring, supervision eller lignende til medarbejdere og ledere, som arbejder i ældreplejen med mennesker med kognitive svækkelser.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner og private leverandører i ældreplejen herunder selvejende institutioner, friplejeboligleverandører og andre, der ejer eller driver plejeenheder, hvor der arbejdes med mennesker med kognitive svækkelser.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er medarbejdere og ledere i ældreplejen, som arbejder med mennesker med kognitive svækkelser.

Hvad kan der søges støtte til?

Der er mulighed for at søge støtte til forskellige aktiviteter, som arbejder med at forebygge og nedbringe omsorgstræthed og forråelse. I inspirationsmaterialet vil der være konkrete eksempler på metoder, modeller og lignende og også henvisninger til, hvor man kan søge mere information.

Fokus kan både være direkte på medarbejderne for eksempel ved supervision, men vil også kunne være på at øge den enkelte borgers trivsel – som dermed vil påvirke arbejdsmiljøet og den enkelte medarbejder ved eksempelvis at arbejde systematisk med beboerkonferencen eller lignende metoder til at styrke den faglige refleksion.

Midler til fordeling

22,8 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales i rater. Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til Social- og Boligstyrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Finanslovskonto

§ 15.86.17.10.

Tidshorisont

Ansøger kan forvente svar december 2023.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag, der kan findes på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Social- og Boligstyrelsens Tilskudsportal.

Inspirationsmateriale

Som en del af initiativet om forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et inspirationsmateriale.

Inspirationsmateriale til forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse i ældreplejen

Opdateret 23 AUG 2023