xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forsknings­projekt vedrørende bivirkninger relateret til elektro­konvulsiv terapi (ECT)

Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022 er der afsat midler til et forskningsprojekt om bivirkninger relateret til ECT. Formålet med forskningsprojektet er at opnå en større viden på området, for derved at kunne give patienterne bedre rådgivning forud for eventuel behandling.

Baggrund

ECT er en veldokumenteret og effektiv behandlingsform med relativt få bivirkninger. I nogle tilfælde kan ECT være livreddende på grund af den hurtigt indsættende effekt, og den kan være den mest effektive behandling til bl.a. patienter med svær depression.

Der mangler dog mere viden om, hvorfor nogle patienter oplever kognitive bivirkninger efter ECT, mens andre ikke gør. Hyppigheden og varigheden af kognitive bivirkninger, herunder hukommelsesfunktioner, er endnu ikke fuldt klarlagt. Undersøgelser har desuden vist, at patienter efterlyser mere information vedrørende effekt og eventuelle bivirkninger, inden de påbegynder behandlingen.

Formålet med forskningsprojektet er at kunne opnå en større viden omkring bivirkninger ved ECT, herunder særligt kognitive bivirkninger (påvirkning af kognitive processer såsom indlæring, opmærksomhed, hukommelse mv.), for derved at kunne give patienterne bedre rådgivning forud for eventuel behandling.

Puljen administreres af Sundhedsstyrelsen.

Forskningsprojektet, som har fået tildelt midler

Sundhedsstyrelsen modtog én ansøgning, og du kan læse mere om projektet, som har fået tildelt midler nedenfor.

DANSECT – The Danish Neuropsychological study of Adverse effects of ECT. Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Psykiatrisk Center Glostrup.

Læs projektbeskrivelsen

DANSECT-projektet har primo 2022 fået godkendt en revideret projektbeskrivelse samt fået forlænget projektperioden til 31. august 2024.

Læs revideret projektbeskrivelse

Eventuelle henvendelser vedr. det konkrete forskningsprojekt kan rettes direkte til forskningssekretær ved Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Line Fønss på mail: line.foenss@regionh.dk

Øvrige henvendelser vedr. puljen kan rettes til Sundhedsstyrelsen.

Ansøgningsmateriale

Satspuljeopslag

Satspuljeopslag

Satspuljeopslag (engelsk)

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema (engelsk)

Vejledning

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema (engelsk)

Satspuljeaftale

Satspuljeaftale 2019-2022

Opdateret 01 FEB 2022